A F S C H E I D

Er is een Frans spreekwoord dat luidt: “PARTIR C’EST MOURIR UN PEU”!!
In het Nederlands vertaald staat er letterlijk: “Vertrekken is een klein beetje sterven”!!
Nou, zo erg is het nou ook weer niet, maar tijdens de ledenvergadering van dinsdag 27 september a.s nemen de heren Willem Stadman, als voorzitter en Jan van der Wal als secretaris afscheid.van onze vereniging Wacker.

Willem Stadman heeft de functie van voorzitter bekleed vanaf 1 september 2011~, toen hij Steef van Baalen opvolgde. Willem was (en is ) oudspeler van Wacker, oud-trainer,oud-penningmeester, oud-jeugdtrainer, vader van twee voetballende zoons enz. enz. U ziet, een respectabele lijst van verdiensten!!!
Willem noemt in het gesprekje wat ik met hem had, een aantal hoogtepunten, zoals daar zijn die fantastische promotie naar de 2e klasse, de totstandkoming van de prachtige kleedkamers, de terrasoverkapping voor de kantine enz.
Op mijn vraag waarom hij dan toch stopt, komt (aarzelend dat wel) naar voren dat het niet altijd gemakkelijk was en dat problemen wel eens mee naar huis werden genomen! En dat is niet gezond!!.
Hoewel Willem het toch ook wel jammer vindt om te stoppen, zal hij absoluut geen problemen hebben met de invulling van zijn vrije tijd.
Wacker is hem dank verschuldigd!!

Jan van der Wal kwam een aantal jaren geleden.vanuit het Friese land in De Wijk wonen. En toen de dorpsbewoners zijn doopceel zo’n beetje hadden gelicht, kwam men tot de conclusie dat deze oud-voorzitter van zowel jeugd als senioren en oud-speler van de voetbalvereniging Nijland in Friesland, een uitstekende candidaat zou zijn om de vacature van secretaris bij Wacker in 2009 op te vullen.
En aldus geschiedde!!
Uiteraard heeft Jan ook de hoogtepunten, genoemd in het verhaaltje over Willem Stadman, meegemaakt en ervan genoten.
Daarnaast heeft Jan genoten dat zoonlief Arjan het Wackershirt een aantal jaren heeft gedragen en………..dat ons eerste team regelmatig was ingedeeld bij Friese ploegen. Het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan!!!!
Toch heeft de familie Van der Wal in de loop der jaren een leuke band in ons dorp opgebouwd!
Ook aan Jan is Wacker veel dank verschuldigd!

Jan Tijink

Reacties zijn gesloten.