Ledenadministratie

Wacker is een bloeiende vereniging waar voetbalplezier voorop staat. Door lid te worden van Wacker sluit je je aan bij een actieve en gezonde vereniging, die staat voor sportiviteit, gezelligheid en gemeenschapszin: samen staan we sterk!

Duur van het lidmaatschap.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt voor deze periode aangegaan. Een tussentijds aangegaan lidmaatschap loopt ook op 30 juni af. Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, moeten dit een maand voor begin van het nieuwe jaar opzeggen. Als het lidmaatschap niet wordt opgezegd, wordt deze geacht stilzwijgend en met  instemming van beide partijen met een jaar te zijn verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren. Een afmeldingsformulier is van deze site te downloaden.

Aanmeldingsformulier:
Om lid te worden van Wacker vul je het aanmeldingsformulier in en levert dit formulier in bij de ledenadministratie. Op onderstaande link te klikken krijg je het formulier in Word document. Vergeet niet het formulier te ondertekenen (bij minderjarigen ook door een ouder of voogd). Na het inleveren wordt het nieuwe lid bij de KNVB aangemeld en nemen we contact met je op.

Aanmeldingsformulier-v.v.-Wacker-09-2020
Aanmeldingsformulier-W.IJ.C.-jeugdleden-09-2020

Afmeldingsformulier vvWacker 09-2020

Leden administratie

Aan – en afmeldingen + wijziging adres en email gegevens:

ledenadministratie@vvwacker.nl

 

Contributie:
Spelende leden: contributie per jaar:
pupil 0-7 jaar                  €110,-
junior 1  8-11 jaar           €120,-
junior 2  12-18 jaar        €130,-
senior 19 jaar en ouder €216,-
uitsluitend 35+ of 45+ spelers  €108,-
Niet-spelende leden:   steunend lid €30,- per jaar
.                                        donateur       €10,- per jaar

Betaalwijze: Automatische incasso per kwartaal
.                      Factuur
Banknummer (IBAN) NL82ABNA0914404989

De contributie van de spelende leden wordt in 4 kwartalen geïncasseerd. Van de steunende leden als ook van de donateurs in een keer per jaar.

De KNVB werkt in het amateurvoetbal met het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF). Het mDWF wordt via de wedstrijdzaken-app vanuit Sportlink aangemaakt. Iedere speler beschikt over een digitale spelerspas. De wedstrijdzaken-app bevat ook de digitale spelerspas. Iedere veldvoetballer die uitkomt in een competitie van de JO13 of oudere leeftijdscategorie moet een pasfoto op zijn digitale spelerspas hebben. Spelers kunnen zelf hun pasfoto instellen via de Voetbal.nl-app of een foto aanleveren bij de ledenadministratie van de vereniging. Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat een scheidsrechter bij controle aan de hand van de foto op de spelerspas de identiteit van de speler kan vaststellen.

Privacyverklaring

 

Reacties zijn gesloten.