Business Club Wacker

busibess club Wacker

De Business Club Wacker is in 2007 opgericht met als doel om zich te ontwikkelen tot een platform waar ondernemers de kans krijgen om elkaar te ontmoeten. De Business Club Wacker richt zich dan ook op het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars, bestuurders en een ieder die in het kader van zijn of haar functie op enigerlei wijze met het bedrijfsleven in de Wijk en wijde omgeving van doen heeft.

Jaarlijks worden er ongeveer 4 tot 5 evenementen georganiseerd waarbij de leden , inmiddels meer dan 50 , elkaar kunnen ontmoeten. Hier kunt u zich met regelmaat meten en verstaan met gelijkgestemden. Daarvoor moet u zich thuis voelen, en het gevoel krijgen uw spaarzame tijd toch nuttig en op een aangename manier te hebben besteed. Daarnaast steunt de Business Club Wacker de Wijker voetbalverenging Wacker op financieel vlak om zodoende mee te werken aan de ontplooiing van amateurvoetbal als recreatie- en prestatiesport.

________________________________________
Doelstelling Business Club Wacker
Doelstelling van de Business Club Wacker (BWC) is het bevorderen van de zakelijke en persoonlijke contacten tussen ondernemers in de Wijk en de wijde regio. Om aan de bovenstaande doelstelling te kunnen voldoen heeft de BCW een overeenkomst gesloten met de v.v. Wacker. Tijdens een aantal thuiswedstrijden kunnen voor, tijdens en na de wedstrijden van Wacker-van Dijk in het clubgebouw van de Wijker voetbalvereniging persoonlijke en commercieel interessante contacten worden gelegd.

Daarnaast organiseert de Business Club Wacker jaarlijks een aantal evenementen om de leden van de Businessclub met elkaar in contact te brengen. Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn:
• Businessclub avond met gastspreker
• Bedrijfsbezoek van ondernemers
• Bezoek aan Eredivisiewedstrijd
• Leuke jaarlijkse activiteit waarbij te denken valt aan een dag zeilen, carbid schieten op oudejaars middag ,etc.
• Ontvangst tijdens enkele thuiswedstrijden van Wacker-van Dijk 1.

Voor uw aanmelding kunt u eenvoudig gebruik maken van onze website : www.businessclubwacker.nl

Reacties zijn gesloten.