Presentatiegids 2015-2016

IN CONCEPT !

klik op de juiste illustratie voor presentatiegids Wacker of WIJC


Scan gids front_site2  WIJC pres_site

Voorwoord

Voetbal is met recht een teamsport.

Met trots kan ik melden dat de 2e editie van de presentatiegids van Wacker voor het seizoen 2015-2016 voor u klaarligt. (Althans voorlopig digitaal via de www.vvwacker.nl website) In de steeds verder gaande digitaliserende samenleving is deze presentatiegids de vervanger van het “oude” alom geprezen en veel gelezen Wacker Nieuws.
Graag wil ik dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de adverteerders van dit blad en natuurlijk al onze sponsoren te bedanken om dit mogelijk te maken. Communiceren speelt altijd een belangrijke rol in een vereniging zeker als we willen duidelijk maken wie we zijn en wat we willen met elkaar. Een belangrijke rol bij nieuwsgaring is dan ook de directe korte lijn informatie via de vvwacker.nl site hetgeen druk bezocht wordt. Uitgangspunt is dat wij zo open en transparant mogelijk zijn.

Komend seizoen heeft Wacker een compleet nieuwe technische staf aangesteld en kan je in deze gids hierover lezen en hopelijk inzien dat Wacker zorgvuldig bezig geweest is alle invullingen voor de komende tijd weer te voorzien. Wacker is na het degradatie jaar uit de 2e klasse in de 3e klasse gebleven en zal in ieder geval als doelstelling in zijn totaliteit graag minimaal een goede 3e klasse willen zijn.
Ieder jaar is het weer een grote inspanning bij zowel jeugd als senioren om zoveel mogelijk elftallen in te laten schrijven bij de KNVB. Zoveel mogelijk voetballers en voetbalsters ook daadwerkelijk laten voetballen is natuurlijk het streven bij ons en zal dan ook het meeste resultaat hebben als iedereen beseft dat voetballen een teamsport is en alle elftallen ook elke week kunnen spelen.

Voetballen in teamverband is samenwerken. Dit geld niet alleen binnen het veld maar ook daarbuiten. Samenwerken is samen de vereniging organiseren, samen succesvol zijn, samen uitdagingen aangaan en samen plezier hebben. De kwaliteit van onze voetbalvereniging wordt bepaald door het functioneren van al onze vrijwilligers. Ik doe daarom dan ook graag een beroep op iedereen die een bijdrage kan leveren voor onze vereniging. Wacker heeft ook zeker nog een tekort aan vrijwilligers en of de ene nu meer tijd heeft dan een ander maakt niet uit. Iedere inzet, hoe klein ook, is belangrijk voor de club. De invulling kan worden aangepast aan eigen wensen en beschikbare tijd. Het zou top zijn als je ons aanspreekt en aangeeft dat je beschikbaar bent.

De accommodatie ligt er prachtig bij. Het kan zowel aan de velden als aan de kleedkamers en kantine niet liggen dat er geen resultaten behaald kunnen worden. Het onderhoud hiervan komt vanaf 2016 geheel in eigen handen te liggen. Wacker is als pilot door de gemeente De Wolden ingesteld voor het “groot”onderhoud de komende paar jaar. En zolang er geen kunstgras is zullen de velden goed onderhouden en bekeken moeten worden op bespeelbaarheid.

Als Wacker willen we graag een sportieve vereniging zijn waar iedereen zich graag thuis voelt. Dit betekent natuurlijk ook dat het wenselijk is dat iedereen zich zowel op de velden als aan de zijlijnen zich gedraagt zoals het hoort. In de sportwereld zijn er winnaars en daardoor ook verliezers en het is in deze maatschappij en dus zeker ook bij Wacker om goed met tegenslagen om te kunnen gaan. Wacker is meer dan voetbal alleen.
Namens het bestuur wens ik iedereen een prachtig en sportief voetbal seizoen toe om maar veel plezier in de sport te kunnen beleven.

Willem Stadman, voorzitter

Reacties zijn gesloten.