Indeling jeugd SJO Triville seizoen 2022-2023

Hierbij de indelingen voor het eerste seizoen van de SJO Triville. Deze indeling is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg tussen de trainers van de diverse elftallen onder begeleiding van de jeugdcoördinatoren. Binnen Triville streven wij ernaar om alle spelers op zijn of haar niveau te laten voetballen, aangezien wij ervan uitgaan dat dit de spelvreugde ten goede komt. De indeling is dan ook op basis van de volgende criteria gemaakt: 1 Inschatting voetbaltechnisch vermogen door trainers, 2 klasgenoten en 3 vrienden en vriendinnen bij elkaar. In beginsel zijn dit de definitieve indelingen, waarbij er natuurlijk altijd nog iets kan gebeuren in aanloop naar het volgende seizoen, waardoor er nog aanpassingen moeten worden gedaan (aanmeldingen bijvoorbeeld).

 Zoals jullie kunnen zien, zijn er nog enkele trainersposities vacant. Als u training wilt geven, kunt u dit aangeven bij René Brinkman of Geert Jan Lubberink. Alvast bedankt!

 Prettige vakantie voor nu en voor volgend seizoen veel succes en plezier! Jeugdbestuur SJO Triville

SJO WIJC/Vitesse’63 gaat verder als SJO Triville!

Het jeugdvoetbal in de Wijk, IJhorst en Koekange krijgt vanaf het seizoen 2022/2023 een nieuwe (organisatorische) invulling. Diverse werkgroepen zijn de afgelopen maanden bezig geweest met de vorming van de nieuwe SJO; een nieuw jeugdplan is ontwikkeld en een nieuw jeugdbestuur wordt de komende tijd gevormd.

Ook het gezicht van de SJO naar de buitenwereld verandert. De SJO gaat verder onder de naam SJO Triville (drie dorpen) inclusief een nieuw speciaal ontworpen logo! De nieuwe tenues zijn nog volop in ontwikkeling maar volgen grotendeels hetzelfde  kleurenpalet, zwart/grijs met subtiele hints naar de clubkleuren van de drie moederverenigingen (blauw – Wacker, rood – Vitesse’63 en oranje – IJhorst).

Deze volgende stap in de reeds bestaande jeugdsamenwerking tussen WIJC en Vitesse’63 is erop gericht om de continuïteit van jeugdvoetbal in de dorpen te waarborgen en om de kwaliteit van de spelers te verhogen door iedereen zoveel mogelijk op zijn / haar eigen niveau te laten voetballen. Maar wat verandert er nu precies voor jou of uw zoon/dochter? Niet veel, we zetten de belangrijkste punten even op een rijtje:

  • De jeugd blijft nog steeds (of indien nog geen lid wordt) lid van een van de drie moederverenigingen (Wacker, IJhorst of Vitesse’63)
  • De Kabouters/JO7 blijven onder de vlag van de eigen moedervereniging voetballen
  • De jeugd speelt vanaf het seizoen 2022/2023 verder onder de naam SJO Triville
  • De SJO krijgt een eigen jeugdbestuur die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de SJO en onder de besturen van de moederverenigingen staat

Voor de invulling van het nieuwe jeugdbestuur worden de komende tijd vacatures gedeeld via de diverse kanalen van de moederverenigingen. Bestaande (jeugd)bestuursleden hebben aangegeven hun functie neer te willen leggen. Heeft u belangstelling of kent u iemand die wellicht belangstelling heeft om een rol te pakken in het nieuwe SJO bestuur? Meld u dan bij het bestuur van de eigen moedervereniging. We zijn onder andere op zoek naar: voorzitter, secretaris, jeugdcoördinatoren, technisch jeugdcoördinator en een wedstrijdsecretaris.

Stuurgroep SJO Triville

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pannenkoekentoernooi

Afgelopen woensdag vond op het voetbalveld van Wacker het pannenkoekentoernooi plaats voor de kinderen van de kabouters, JO7, JO8 en JO9. Dit maal voor het eerst niet alleen voor de jeugd uit De Wijk en Ijhorst, maar werden ook de spelers van Vitesse uit Koekange uitgenodigd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle spelers mochten een vriendje of vriendinnetje meenemen om kennis te laten met deze mooie sport.

Ruim 60 kinderen hebben onder prachtige weeromstandigheden een aantal leuke wedstrijdjes gespeeld onder leiding van de gloednieuwe JO7 trainer Chiel Duinkerken. Zonder de spelers van JO13 die als groepsbegeleiders meeliepen hadden we dit toernooi niet kunnen houden.

Ondertussen had de activiteitencommissie het druk met het aandragen van ranja, en uiteindelijk het opwarmen van een mega stapel pannenkoeken, gebakken door ouders van deelnemers.

Namens de activiteitencommissie;

Debbie Vogelzang


Eerste training jongste pupillen

Na een lange vakantie was het dan eindelijk weer zo ver.
De jongste pupillen van Wacker mochten weer trainen. Wat zijn ze enthousiast.
Deze middag werd te training gegeven door Willem Dekker.
Elke woensdag trainen de jongste pupillen om 15.00 uur onder leiding van Esmee Huisjes.
Lijkt het jou ook leuk om op een speelse manier kennis te maken met voetbal sluit dan een keer aan.

Indeling jeugd WIJC en Vitesse seizoen 2021-2022

Onderstaande indeling betreft een weergave van de voorlopige teams die we als samenwerkingsorganisatie tussen Vitesse en WIJC voor het seizoen 2021-2022 bij de KNVB hebben aangemeld. Tot en met het afgelopen seizoen betrof de samenwerking alleen de elftallen (JO13 en hoger). Vanaf het komende seizoen werken we, waar dit iets toevoegt, over de hele linie samen.

 De indeling is opgesteld na overleg met de huidige trainers en waar nodig zijn selectiewedstrijden georganiseerd. Bij de indeling zijn we uitgegaan van de volgende criteria: 1. Iedereen speelt op zijn of haar eigen niveau, 2. Klasgenoten bij elkaar en 3. Vrienden/vriendinnen bij elkaar. Tijdens de bekerwedstrijden c.q. in de aanloop naar het komende seizoen kan het zijn dat we nog wijzigingen moeten doorvoeren. Bijvoorbeeld door nieuwe aanmeldingen of dat blijkt dat het ingeschatte niveau toch anders is geworden tijdens de vakantieperiode. Bij de leeftijdscategorie JO15 zullen de bekerwedstrijden als selectiewedstrijden worden gebruikt om de definitieve indeling te maken.

 Bij sommige teams zijn de trainers/leiders al bekend en zijn deze vermeld. Voor de andere teams zijn/gaan we in gesprek. We verwachten het totaal plaatje voor de start van de vakantie regio Noord rond te hebben en te kunnen communiceren. Trainingstijden, locaties van trainingen en wedstrijden en aanvangstijden van de wedstrijden volgen op een later moment (voor de wedstrijden zijn we bijvoorbeeld afhankelijk van de reactie van de KNVB). Voor de gemengde teams (Vitesse en WIJC) is het uitgangspunt dat er 1 keer in de Wijk en 1 keer per week in Koekange wordt getraind. De wedstrijden worden over de locaties van de 3 verenigingen verdeeld; IJhorst, de Wijk en Koekange. In beginsel wordt per half jaar de locatie, waar een gemengd team speelt, aangepast.

 De indeling is uiteraard met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Als hier toch nog vragen over zijn, neem dan contact op met 1 van de jeugdcoördinatoren. Vitesse: Patrick Vos, René Brinkman of Janine Heuvelman. WIJC: Geert-Jan Lubberink of Ilona de Groot.