Kunstgrasveld is op een haar na gereed!

Vrijdag 15 mei berichtte de aannemer ons dat het nieuwe kunstgrasveld op een haar na gereed is, en vanaf deze week ingezet kan worden voor (jeugd)trainingen. Het bestuur heeft direct een eerste inspectie uitgevoerd (zie foto) en geconstateerd dat het veld er picobello bij ligt. De aannemer gebruikt deze week en volgende week om de laatste open eindjes af te hechten, maar dan beschikken we voor 1 juni over een nieuw en prachtig veld. We hopen dat jullie er allemaal net zo trots op zijn als het bestuur, en dat we er samen netjes mee omgaan en zuinig mee zijn.

 

Vanzelfsprekend zullen we aan het begin van het nieuwe seizoen op een gepaste wijze stilstaan bij deze upgrade van onze accommodatie. Voor nu wil het bestuur in ieder geval zijn dank uitspreken aan de gemeente voor de prima samenwerking en regie, de uitvoerders die dit gerealiseerd hebben en niet in de laatste plaats aan onze terreinbeheerders die gedurende de hele voorbereiding en realisatie toezicht hebben gehouden en hulp hebben geboden. Dank allen!

 

Lidmaatschap voor het volgend seizoen.

Het voetbalseizoen 2019-2020 is in maart abrupt tot een eind gekomen. Net toen we het voorjaar indoken, strooide Covid-19 zand tussen de raderen en liep alles vast. Een bizar eind. Alle activiteiten werden afgeblazen. We weten nog niet precies wanneer alles weer wordt vrijgegeven. Gelukkig heeft de jongste jeugd bij WIJC de training voorzichtig weer kunnen oppakken. Voor de overige spelers horen we later meer, maar zorg dat je in conditie blijft.  Zoals de verwachting momenteel is kunnen we, in het dan al weer nieuwe seizoen en misschien nog wel met beperkingen, in september weer fris van start. Ondertussen is dan ook het kunstgrasveld gereed gekomen. Dit veld zullen we op een nog later te bepalen tijdstip in gebruik nemen.

Nu even iets over het lidmaatschap voor het komende seizoen.

Het lopende verenigingsjaar eindigt op 30 juni 2020. Het nieuwe verenigingsjaar begint op 1 juli 2020 en loopt dan weer tot en met 30 juni 2021. VvWacker is wettelijk verplicht haar leden er op te wijzen dat, als zij hun lidmaatschap willen beëindigen, dit een maand voor begin van het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren. In dit geval dus voor 1 juni 2020. Vandaar dit bericht.

Het lidmaatschap is een jaarverplichting die elk lid aangaat met de vereniging. Opzeggen per direct tijdens het verenigingsjaar is daarom, uitzonderingen daargelaten, niet mogelijk. Die jaarverplichting is er mede omdat voor het volgend jaar een begroting moet worden gemaakt en moet kunnen worden ingeschat wat de inkomsten zullen zijn. Ook moet de vereniging voor het nieuwe seizoen een inschatting kunnen maken hoeveel teams er voor de competitie moeten worden opgegeven. Als het lidmaatschap niet wordt opgezegd, wordt deze dus stilzwijgend en met  instemming van beide partijen met een geheel jaar verlengd.

Degene die het lidmaatschap op wil zeggen, moet dat schriftelijk doen bij de ledenadministratie. Een afmeldingsformulier is van de vvWacker-site onder Organisatie/Ledenadministratie te vinden en te downloaden. Ook zij die het volgend jaar, met overschrijving van de KNVB, bij een andere vereniging gaan spelen moeten zich voor 1 juni schriftelijk bij de ledenadministratie afmelden. Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen en zich op voormelde manier tijdig opzeggen krijgen daarvan schriftelijk een bevestiging.

Het bestuur.

Nieuwe technische commissie Wacker

Het voetbal is momenteel afgelast, maar ondertussen zitten we niet stil. Recent is de technische commissie van Wacker gewijzigd van samenstelling. We stellen ons graag even voor:

*   Ruben Kleijer (bestuurlijk)
*   Machiel Morsink (aanspreekpunt voor spelers)
*   Willem Dekker (wedstrijdzaken en afvaardiging wedstrijden)

*   Marcel Roescher (algemeen)

*   Marcel Prent (algemeen)

*   Alfred van der Weide (algemeen)

In deze nieuwe samenstelling van de technische commissie hebben we een aantal speerpunten voor de komende periode geformuleerd. Eén daarvan is het bijdragen aan het behoud van onze jeugdspelers voor de club. Er is bij de jeugd heel veel talent en we willen graag dat die een soepele overgang krijgen van de jeugd- naar de seniorenelftallen. Daarnaast willen we dat het tweede elftal weer een prestatie-elftal wordt, zoals we dat in het verleden bij de vereniging ook hebben gehad. Tot slot gaan we ervoor om vroegtijdig de nieuwe teamindelingen aan iedereen te communiceren en dat we in het nieuwe seizoen weer als vanouds kunnen voetballen met elkaar. We doen dit als commissie in het belang van de vereniging, maar kunnen dit vanzelfsprekend niet alleen. We pakken onze taken dan ook samen en in goed onderling overleg op met de leden, trainers en leiders. Bij vragen, suggesties of opmerkingen neem gerust contact op met één van onze leden. We hopen iedereen snel weer persoonlijk te ontmoeten bij de club.

Verlichting kustgras

De lampen op het kunstgrasveld worden vervangen door ledverlichting.
Ook moeten 2 masten een paar meter verplaatst worden.