Nieuws Supporters vereniging

supver

Het bestuur van de Supporters Vereniging is bijna klaar voor het nieuwe seizoen!

De kaartavonden, mede mogelijk dankzij Jan en Sjerp staat in de startblokken!

Later nieuws volgt binnenkort.

Ook bij de wedstrijden van Wacker 1 worden weer programma boekjes verkocht.

Caroline en Jeanet zijn op zoek naar mooie prijzen en mede door Demi zal de verkoop bij de hopelijk vele mooie wedstrijden,  een absoluut hoogtepunt bereiken!

Zien we jullie gauw?!

De Supporters Vereniging

De Supporters Vereniging is al meer dan  50 jaar een begrip in de voetbalwereld van De Wiek en omstreken. Ook voor komend seizoen bruist het bestuur, Bestaande uit  Hans van Luin, Anja Dekker, Frank Johnsen en Stefan Bork weer van energie.

Houd de website en Social Media in de gaten, want er staat komend seizoen weer van alles op stapel….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarverslag van de Supporters Vereniging seizoen 2017-2018

 Tijdens de jaarvergadering van v.v.Wacker, welke gehouden werd op dinsdag 16 oktober 2018, werd door scheidend voorzitter van de Supporters Vereniging Henk Bouwer, een toelichting van de afgelopen jaren gegeven van de activiteiten van de Supporters vereniging.

Het bestuur zag er als volgt uit:

Voorzitter                  : Henk Bouwer

Penningmeester     : Frank Johnsen

Secretraris                : Stefan Bork

Lid                              : Willem Brinkman

Activiteiten

Ook het afgelopen jaar was de Supporters Vereniging weer actief op allerlei gebied. Bij elke competitie thuiswedstrijd van Wacker 1 werden de bekende programmaboekjes verkocht en evenals vorige jaren werd de Voetbalpoule opgezet, welke dit seizoen werd gewonnen door Jan Pieter Boverhof.

Het voorwoord werd als vanouds geschreven door Jan Tijink.

Voor de oplettende kijker is het allang geen verrassing meer, maar Harry Waninge verzorgd de week voorafgaand aan de thuiswedstrijd voor het ophangen van borden van de tegenstanders bij de invalswegen van ons mooie dorpje de Wijk.

De kaartavonden, welke georganiseerd worden om de twee weken in de kantine worden ook goed bezocht. Winnaar bij het klaverjassen werd John Stapel en bij het jokeren was Marry Hendriks de winnaar! Toch hopen we dat in de toekomst nog meer mensen mee gaan doen aan een avondje kaarten!

Speciaal woord van dank naar Sjerp Visser, Jan van der Wal en Bennie Dijkstra, die de kaartavonden in goede banen leiden.

Helaas werd er in januari 2018 geen kaartmarathon georganiseerd.

Familiedag V.V. Wacker

Aan het einde van het seizoen werd er samen met de activiteiten commissie van Wacker een familiedag georganiseerd. Met een goed verzorgde BBQ en live muziek van Sjors Koeling, bleef het nog lang gezellig…

Andere Actviteiten

Tijdens het bekende Ooievaarstoernooi in de maand december, werden door de Supporters Vereniging weer warme hapjes aangeboden aan de voetballers en publiek. En natuurlijk werd aan de winnaars van het toernooi de welbekende Bierlaars aangeboden, welke dan ook na de vele zweetdruppels met dankbaarheid werd genuttigd.

Bestuur 2018-2019

Voorzitter                  : Hans van Luin

Penningmeester     : Frank Johnsen

Secretaris                 : Anja Dekker

Lid                              : Willem Brinkman

Lid                              : Stefan Bork

Naast het bestuur zijn Sjerp Visser en Jan van der Wal bereid gevonden om de kaartavonden te leiden.

Bij het verkopen van programmaboekjes, tijdens de thuiswedstrijden van Wacker 1, hebben Jeanet Roescher en Caroline Martens aangegeven, wel een handje te willen helpen!

Ook komend seizoen is Jan Tijink bereid gevonden om het voorwoord in het programmaboekje op eigen wijze te verzorgen!

Ook voor dit seizoen zijn er tal van plannen om de v.v. Wacker te steunen.

Aan het einde van de  jaarvergadering werd Henk bedankt voor zijn vele bewezen diensten en Anja Dekker overhandigde hem namens het bestuur van de Supporters Vereniging een prachtige bos bloemen.

Begin november wordt op passende wijze afscheid genomen van Henk!

Rest ons nog iedereen te bedanken, op welke wijze je dan ook iets hebt betekend voor de Supporters Vereniging en we hopen ook in de toekomst op jullie medewerking!

Met sportieve groet, namens het bestuur,

Stefan Bork


SUPPORTERSVERENIGING WACKER

Al ruim 50 jaar is de supportersvereniging actief binnen de voetbalvereniging Wacker.
In november 2013 is dan ook op grootse wijze het 50 jarig jubileum gevierd.
Al sinds de oprichting in 1963 worden er om de 2 weken kaartavonden gehouden in het voetbalseizoen met mooie vleesprijzen. Daarnaast worden voor elke thuiswedstrijd programmaboekjes gemaakt en verkocht om de kas wat te spekken. Met het geld wat de supportersvereniging bij elkaar heeft geharkt is in de loop der jaren al menig elftal in het nieuw gestoken, handdoeken uitgereikt, nieuwe dug outs op het 2e veld, etc. Ook kunt u getuige zijn van de geweldig mooie overkapping die met behulp van vele vrijwilligers is gerealiseerd in het voorjaar van 2015.
Ook de jaarlijks terugkerende voetbalpoule blijkt voor de leden/ supporters elk jaar weer een groot succes gezien het aantal deelnemers.
Ook voor de spelersbus van Wacker 1 leveren wij al vele jaren onze financiële bijdrage.

Wilt u lid worden van deze actieve club, dan kan dat voor slechts € 7,50 per jaar.

Aanmelden kan bij onderstaande bestuursleden.

Supportersvereniging

Henk Bouwer             (voorzitter)

Johan Takens             (secretaris)

Frank Johnson                (penningmeester)

Willem Brinkman      (algemeen/allround bestuurslid)

 

 

 

Reacties zijn gesloten.