DECEMBERMAAND = VERRASSINGSMAAND!

Dat ontdekte ik deze week, toen bestuurslid Jan Lier mij belde dat de voetbalvereniging Wacker en hun trainer, Theo van ’t Zand, aan het eind van dit wonderbaarlijke seizoen, waarvan we nog maar moeten hopen of het eind gehaald wordt, met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan!

 En dat Wacker een vooruitstrevend bestuur en technische commissie heeft blijkt wel uit het feit, dat men ook al de nieuwe trainer kan presenteren. Het is niemand minder dan de bij velen in Wacker kringen bekende Gert Jan Hoekstra uit Hoogeveen. De man die reeds eerder van 2012 tot 2015 onze blauwwitten onder zijn hoede had en met succes want hij belandde er zelfs mee in de tweede klasse!

 Daarna werd hij trainer van voetbalvereniging Ruinerwold, doch moest helaas, door ernstige privéomstandigheden, deze functie, na korte tijd, opgeven. Gert Jan heeft in de achter ons liggende jaren nog wat werkzaamheden verricht bij de jeugdafdeling van de voetbalvereniging v.v. De Weide in Hoogeveen, doch inmiddels heeft de “trainerskriebel” hem weer te pakken en wil hij dolgraag terugkeren als hoofdtrainer.

 De keus was voor hem niet moeilijk, toen onze club Wacker aan de bel trok!! Dus met ingang van het seizoen 2021/2022 zal hij, de sympathieke Gert Jan Hoekstra, weer als hoofdtrainer fungeren bij onze blauwwitten. Welkom Gert Jan!!!

 Jan Tijink

Van het bestuur

Normaal zouden we terugblikken op het afgelopen eerste deel van het voetbalseizoen. Maar helaas hebben we maar kort kunnen genieten van de competitie. Dat vinden we vanzelfsprekend erg jammer. We volgen natuurlijk de richtlijnen van de overheid en de KNVB en dat betekent dat er de komende tijd nog geen wedstrijden zullen zijn. Ook zullen alle activiteiten die we normaliter rond oud- en nieuw inplannen niet doorgaan. Dus geen zaalcompetitie voor de jeugd, RIJS toernooi, oliebollentoernooi, carbidschieten en nieuwjaarsreceptie. De trainingen zoals die nu zijn opgezet voor de jeugd gaan wel door.

Naast de impact van corona willen we nog wel een aantal zaken onder jullie aandacht brengen.

Zoals jullie weten stopt Frans Zinger als voorzitter. We hebben inmiddels diverse mensen benaderd om zijn rol over te nemen, maar helaas is dat nog niet gelukt. We doen daarom ook een nadrukkelijk beroep op jullie om deze vacature op te vullen. Momenteel zijn we een schip zonder kapitein en we willen graag een voorzitter voordat het normale (voetbal)leven weer begint. Meld je daarom aan of draag een geschikte kandidaat voor (mag ook iemand van buiten Wacker zijn). Het is een overzichtelijke rol bij een goed draaiende club, ook qua tijdsbesteding!

De Algemene ledenvergadering is uitgesteld. Voorlopig is deze gepland op 23 maart, waarbij we ervan uitgaan dat we deze zoals altijd in de kantine kunnen houden. Als blijkt dat dit dan nog niet is toegestaan zullen we de ALV digitaal organiseren via Zoom.

We willen jullie bij deze al wel melden dat de financiële resultaten onder controle zijn. Natuurlijk missen we onze grootste inkomstenbron, namelijk die van de kantine. Maar door de subsidie die we krijgen van de overheid weten we de schade redelijk te beperken.

Met Theo van ‘t Zand is afgesproken dat we aan het einde van het seizoen ’20-’21 uit elkaar gaan. De Technische Commissie voert gesprekken met verschillende kandidaten ter vervanging.

Ook willen we van deze gelegenheid gebruik maken om jullie op te roepen vrijwilliger te worden.  Willen jullie (tijdelijk) een handje helpen bij één van de activiteiten, bijvoorbeeld onderhoud van het kunstgras, training/begeleiding van jeugd of in de kantine, meld je dan aan.

We wensen iedereen fijne Kerstdagen toe en alvast een goede jaarwisseling. Blijf gezond en we hopen dat we elkaar in 2021 weer langs de lijn of in de kantine kunnen spreken!

Frans Zinger
Jan Lier
Sjoukje van der Wal
André Prent
Klaas de Graaf

AMATEURVOETBAL SCHAKELT NA NIEUWE CORONAMAATREGELEN OVER OP ‘PLAN B’

In het amateurvoetbal staat het seizoen 2020/’21 in het teken van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Behalve naar de onmogelijkheden, kijkt de KNVB ook naar wat wél kan en waarom dit zo belangrijk is. Deze stappen heeft de bond beschreven in ‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’, dat woensdag wordt gepubliceerd.

“Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer veilig wedstrijden voetballen, dat is waarom je lid wordt van een voetbalvereniging. Maar de huidige situatie vraagt om verschillende scenario’s voor de competities en gevarieerde voetbalvormen voor als wedstrijden niet zijn toegestaan. Want we moeten in beweging blijven, zowel voor onze gezondheid als om de verenigingen in leven te houden.”

“Het kabinet kan hierbij helpen door bij het afschalen van maatregelen bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen voor teamsporten. Een teamsport beoefenen is niet mogelijk in groepjes van twee of vier. We trainen op 1,5 meter afstand veilig in de buitenlucht en in de zaal. Dat kan prima met 30 man op een groot voetbalveld”, aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal.

NADELIGE GEVOLGEN DOOR NIET TE SPORTEN

Uit gegevens van het RIVM blijkt dat het aantal corona-uitbraken op sportclubs beperkt is. Dat komt doordat de activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden (veldvoetbal) en het aantal langere contactmomenten op het veld zeer laag is. Met het oog op de gestegen coronacijfers in de gehele samenleving is onder meer het spelen van competities in het amateurvoetbal (‘Plan A’) tot half december niet toegestaan. Langere tijd niet sporten heeft echter nadelige gevolgen voor de volksgezondheid (slechtere gezondheid en lagere weerstand door bewegingsarmoede) en het sociale leven (toenemende eenzaamheid).

Het betekent bovendien opnieuw een zware klap voor de verenigingen en vrijwilligers. De huidige situatie vraagt om flexibiliteit en perspectief. De KNVB heeft daarom fases opgesteld die synchroon lopen met de routekaart van het kabinet en waarmee kan worden op- of afgebouwd afhankelijk van het aangegeven risiconiveau, van alleen trainen (voor senioren met beperkingen) via (oefen)wedstrijden binnen de eigen regio naar uiteindelijk het spelen van competities met beperkt publiek.

DRIE PIJLERS

Het ‘Plan B’ voor het amateurvoetbal bestaat verder uit drie elkaar aanvullende pijlers:

1. Scenario’s voor het uitspelen van de amateurcompetities 
Het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 januari 2021. In dat geval kunnen sommige competities nog volledig worden uitgespeeld dit seizoen. Hierbij komen de bekercompetities wel te vervallen en wordt er in de hele maand juni 2021 doorgespeeld. De overschrijvingstermijn verschuift dan mee met het einde van competities, van 15 juni naar 30 juni. De nacompetitie komt te vervallen voor onder andere het standaardvoetbal, waardoor voor een aantal competities de promotie/degradatieregeling aangepast moet worden. Het volledig overzicht van alle categorieën is te vinden in het volledige ‘Plan B’, dit volgt zo spoedig mogelijk.

Half december wordt besloten of dit scenario haalbaar is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een deels of volledig aangepaste vorm.

2. Plezierig en veilig blijven voetballen en verenigen

De KNVB moedigt verenigingen aan om, ondanks de lastige periode en het stilleggen van de competities, passende (voetbal)activiteiten te blijven organiseren

Elk dorp heeft minimaal één voetbalvereniging waar men samenkomt. Deze in de wereld unieke verenigingsstructuur draagt al meer dan een eeuw bij aan het lichamelijk en geestelijk welzijn. In totaal zijn in Nederland 1,2 miljoen mensen lid van een voetbalclub en werken er 400.000 vrijwilligers bij de bijna 3.000 verenigingen. Het is verenigingen er alles aan gelegen om te blijven (ver)binden. De KNVB moedigt verenigingen aan om, ondanks de lastige periode en het stilleggen van de competities, passende (voetbal)activiteiten te blijven organiseren. Hiervoor stelt de KNVB een activiteitenbudget beschikbaar waar verenigingen aanspraak op kunnen maken. De definitieve aanvraagprocedure en voorwaarden worden later bekendgemaakt.

De KNVB staat de verenigingen verder bij door hen digitaal samen te brengen via het nieuwe platform EénTweetje en te wijzen op regelingen, goede voorbeelden van andere clubs en op bestaande (digitale) netwerken. Met het online platform Blijf Voetbalfit helpt de KNVB de verenigingen aan gevarieerde trainingsmogelijkheden en -vormen en creatieve alternatieven die aansluiten bij de dan geldende coronamaatregelen.

3. Toekomstbestendig voetballandschap  
Ook op financieel gebied hebben amateurverenigingen door de coronacrisis een enorme dreun moeten incasseren. De sluiting van kantines veroorzaakt alleen al in het amateurvoetbal een omzetdaling van bijna 4 miljoen euro per week. Vanuit de overheid zijn de afgelopen maanden diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. De KNVB kan de verenigingen via één loket helpen bij de aanvraag van subsidies en financiële compensatie. Daarnaast is de KNVB samen met NOC*NSF continue in gesprek met de overheid over de financiële problemen van de sportverenigingen en mogelijke oplossingen.

Verder wil de KNVB nieuwe kennis ontwikkelen om het voetbal nog tijdens de coronaperiode beter te maken. Dit gebeurt samen met kennisinstellingen, verenigingen, leden, belangenorganisaties en de Jeugdraad van de KNVB. Want juist het perspectief van de bijna 600.000 jeugdleden is nodig om de accenten voor de toekomst te kunnen leggen.

‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’ is opgesteld na overleg met andere sportbonden en is inmiddels gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het volledige plan is zo spoedig mogelijk terug te vinden op deze site.

Algemene ledenvergadering wordt tot nader bericht uitgesteld

Naar aanleiding van de maatregelen om het aantal corona besmettingen te verminderen, wordt de geplande Algemene Ledenvergadering van 20 oktober aanstaande uitgesteld.

De uitgewerkte jaarverslagen van de commissies en de bevindingen van de kascommissie zullen we alvast per mail sturen.

We zullen de maatregelen op de voet volgen en als het weer kan, zullen we een nieuwe datum voor de ALV communiceren.

Het bestuur

Wedstrijden en trainingen

De gedeeltelijke lockdown betekent het volgende voor Wacker:

-de kantine, douches en kleedkamers zijn gesloten

-alle wedstrijden zijn afgelast

-trainingen voor 18 jaar en ouder zijn afgelast

-trainingen voor jeugd t/m 17 jaar zijn toegestaan

Deze maatregelen gelden vanaf 14 oktober. Als er nieuwe richtlijnen zijn van het kabinet zullen we ons beleid hierop aanpassen en communiceren.

Het bestuur

 

WAT EEN DOMPER!!!!!!!!!

Sta je een keer bovenaan met het 1e elftal en dat gaat er, zoals het nu lijkt, voorlopig een streep door! Jammer, jammer, want dat 1e elftal was net bezig zich steeds beter te ontwikkelen. Maar……….onze gezondheid gaat boven alles en we zullen  ons echt aan moeten passen  aan de door de regering opgelegde regels! En ik denk, dat wij Nederlanders mentaal sterk genoeg zijn, om ook door deze impasse heen te komen. Dat heeft onze geschiedenis duidelijk bewezen!!!. Ik wens u allen veel sterkte in de komende tijd en we zullen maar zeggen: “Tot schrijfs”!!

Jan Tijink