Vertrouwenscontactpersoon VV Wacker / SJO WIJC

Het is belangrijk dat de leden van VV Wacker rekening houden met de grenzen van anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt, zonder dat daar flauw of raar over gedaan wordt. De voetbalvereniging moet immers voor iedereen veilig, vertrouwd en plezierig zijn. Sporters die geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag kunnen dat het beste uitspreken. Het liefste tegen degene die het doet, maar als dat niet helpt of de sporter durft dit niet, dan kan hij of zij het beter vertellen aan iemand anders. Daarom heeft het bestuur van VV Wacker besloten om de functie van vertrouwenscontactpersoon in het leven te roepen.
Waarom is er een vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon van VV Wacker biedt in eerste instantie een luisterend oor bij zaken waar je niet makkelijk over praat. Als er binnen de vereniging mogelijk sprake is van ongewenste omgangsvormen kunnen leden of andere betrokkenen dat met een vertrouwenscontactpersoon bespreken. Onder ongewenste omgangsvormen wordt seksuele intimidatie, agressie en geweld, treiteren en pesten, discriminatie, intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen verstaan. Tevens verwijzen we naar de gedragscodes die binnen onze vereniging gelden.
Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon luistert en kent de mogelijkheden om hulp te krijgen of een officiële melding te doen. De vertrouwenspersoon werkt met een bij haar functie passende mate van vertrouwelijkheid en geheimhouding.
Zit je zelf in een situatie waarbij je een vertrouwenscontactpersoon kunt gebruiken? Word je geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen? Maak je je zorgen om iets of iemand in de vereniging en wil je dit met iemand bespreken? Neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersonen. De vertrouwenscontactpersoon kan je adviseren en ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De VCP:
– is eerste opvang/aanspreekpunt en luistert naar je verhaal;
– kan je doorverwijzen naar iemand anders (altijd in overleg);
– kan preventieactiviteiten voorstellen en in werking zetten.
Onafhankelijkheid
De vertrouwenscontactpersoon staat buiten de situatie, is onafhankelijk en neutraal en legt geen verantwoording af aan de vereniging of het bestuur. De VCP zal wel altijd het bestuur geanonimiseerd kennis laten nemen van hetgeen haar toevertrouwd is. Deze anonimiteit heeft wel zijn grenzen: wanneer de veiligheid van één of meerdere leden in het geding is, of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit zal het bestuur op de hoogte worden gebracht. Er kan op vertrouwd worden dat dit zeer vertrouwelijk wordt besproken.
Wie is de vertrouwenscontactpersoon?
Caroline de Graaf – Tolkamp
M 06 252 83 566
E-mail cdegraaf.vcp@gmail.com

Reacties zijn gesloten.