Uitnodiging: Presentatie beleidsplan vv Wacker 30 april as

Beleidsplan v.v. Wacker 2015 – 2025

Hierbij treft u een korte samenvatting aan van het nieuwe beleidsplan van v.v Wacker / WIJC. Dit plan wordt op 30 april a.s. toegelicht. U bent van harte welkom om op deze avond kennis te nemen van de veranderingen binnen onze vereniging. De instelling van de beleidscommissie is naar aanleiding van de jaarvergadering in 2013 tot stand gekomen om meer richting en inhoud te geven aan het beleid van onze vereniging. De aanleidingen waren talrijk. De intentie van het beleidsplan is om de vereniging een koers te wijzen voor de komende jaren. Een koers die gedragen wordt door de leden en die essentieel zijn voor het behoud van voetbal op niveau in de Wijk voor alle leden en aankomende leden van v.v. Wacker en de jeugdleden van WIJC. Dit plan is ook afgestemd met v.v. IJhorst. Sportiviteit, identiteit en gedrevenheid zijn belangrijke zaken om voor een ieder zijn of haar sportieve uiting vorm te geven, danwel als vrijwilliger bij onze club aan de slag te gaan, te zijn en te blijven.

Doelstelling van het plan is om richting te geven aan het toekomstige beleid van v.v. Wacker inclusief WIJC. De aanpas is tot stand gekomen aan de hand van een analyse van de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen. Daarnaast is gekeken naar de externe factoren, zoals:
• Minder subsidie / meer zelf doen als club (beleid van de overheid/gemeente) in combinatie met decentralisering;
• Meer maatschappelijke samenwerking;
• Grotere mondigheid;
• Vergrijzing van de bevolking.

Ook is gekeken naar het beleid en de ontwikkelingen binnen de KNVB, te weten:
• Aandacht voor minderheden (35 en 45+ voetbal, damesvoetbal, G-voetbal e.d.)
• Kwaliteitsbewaking van jeugdopleidingen

Naast de externe factoren spelen ook een aantal interne ontwikkelingen een belangrijke rol. We noemen er een paar, te weten:
 Groeiend aantal jeugdleden (veel dames);
 Grotere druk op een kleinere groep vrijwilligers. Hier is in een brandbrief vanuit WIJC (zie website WIJC) aandacht voor gevraagd;
 Minder sponsoropbrengsten.

Ook zijnde sterke en zwakke punten van de vereniging in beeld gebracht door gesprekken te voeren met diverse sleutelfiguren binnen de vereniging. Op 30 april komen deze dan ook uitgebreid aan bod. Ook zijn er natuurlijk kansen en bedreigingen voor de vereniging.

De essentie van de toekomstvisie voor onze vereniging is weer te geven in de volgende 3 punten:
1. Inspelen op veranderingen in de maatschappij en politieke omgeving
2. Oog voor alle leden en hun wensen en behoeften
3. Beleid vanuit een drietal kerntaken
a. Prestatiegericht;
b. Niet prestatiegericht;
c. Sociaal.

Het bestuur heeft aan de hand van deze inventarisatie een heldere missie ontwikkeld. De kern van de missie is:
 Dynamisch: meebewegen met de tijd en letterlijk sportief zijn
 Ambitieus: verleggen van sportieve grenzen (prestatiegericht voetbal)
 Sociaal: zowel voor de leden als voor de lokale samenleving
 Samen: Gericht op samenwerking

Vanuit deze missie en visie zijn de onderstaande doelstellingen op hoofdlijnen geformuleerd:
1. Denken vanuit de piramide; Kwalitatieve doorstroming essentieel naar senioren
2. Sportieve ambities: stabiele 3e klasser met op den duur (5 jaar) stap naar 2e klasse te kunnen maken
3. Niet prestatiegericht voetbal: deze categorie spelers stimuleren en faciliteren (goede sfeer en aantrekkelijke (neven)activiteiten.
4. Financieel: een stabiele en gezonde begroting afgestemd op de sportieve ambities
5. PR & Communicatie: zorgen dat we wat te bieden hebben en eigentijds zijn
6. Vrijwilligersbeleid: Zonder vrijwilligers geen voetbal. Betere spreiding in de belasting van vrijwilligers. Wie kan wanneer wat doen is een essentiële vraag.

Toekomst WIJC
WIJC is en blijft volledig onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van v.v. Wacker vallen. Er wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het bestuur van v.v. IJhorst ontwikkeld. Doelstelling is dat er op bestuurlijk niveau meer afstemming gaat plaatsvinden over het jeugdvoetbal, passend binnen de doelstellingen zoals hierboven verwoord.

De dviezen van beleidscommissie zijn in essentie hieronder weergegeven. Op 30 april zal het bestuur hier voornamelijk nader op ingaan.
1. Zorg voor goede jeugdtrainers van F t/m A-teams en heb hier middelen voor over (investeren in jeugd is de crux)
2. Kijk goed naar de contributie in relatie tot aanbod. Contributie is (erg) laag in vergelijking met omgeving
3. Zorg dat technische commissie en jeugdkader 1 commissie vormen met heldere lijnen en taken. (incl. scheidsrechterszaken)
4. Zorg voor een goede website van jeugd en senioren bij elkaar
5. Zorg voor een Algemeen Bestuur (AB) en een duidelijk Dagelijks Bestuur (DB). Haal lijnen vanuit DB weg bij commissies.
6. Maak meer commissies (voorzitters zitten in het AB) met eigen verantwoordelijkheid en minder belasting voor een kleine groep vrijwilligers
a. Voetbaltechnische zaken (senioren en jeugd);
b. Accommodatie en materieel/materiaal;
c. Kantine;
d. PR en communicatie / sponsoring;
e. Activiteitencommissie jeugd en senioren (o.a. toernooien).

Wacker vrouwen (7X7) vr. 24 april te Nijeveen

24 apr, 19:00

Vitesse’63 VR3 (zat) – Oranje Zwart VR1 (zat)
Sportpark De Bovenboer
24 apr, 19:00
Wacker VR1 (zat) – MSC VR3 (zat)
Sportpark De Bovenboer
24 apr, 19:35
DESZ VR2 (zat) – Wacker VR1 (zat)
Sportpark De Bovenboer
24 apr, 19:35
MSC VR3 (zat) – Vitesse’63 VR3 (zat)
Sportpark De Bovenboer
24 apr, 20:10
DESZ VR2 (zat) – Oranje Zwart VR1 (zat)
Sportpark De Bovenboer

Wacker 45+ (7X7) op vr. 24 april as. te Koekange

24 apr, 19:00
HZVV 45+2 (zat) – HZVV 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 19:00
Tiendeveen 45+1 (zat) – ZZVV 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 19:35
Wacker 45+1 (zat) – Vitesse’63 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 19:35
Hollandscheveld 45+1 (zat) – SJO WIJC 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 20:10
HZVV 45+1 (zat) – Tiendeveen 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 20:10
Zuidwolde 45+1 (zat) – Weide De 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 20:45
HZVV 45+2 (zat) – Hollandscheveld 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 20:45
ZZVV 45+1 (zat) – Vitesse’63 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 21:20
Weide De 45+1 (zat) – Wacker 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 21:20
Zuidwolde 45+1 (zat) – SJO WIJC 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse

Wacker 35+ (7X7) op vr. 24 april as. te Blokzijl

24 apr, 19:00
Meppel FC 35+2 (zat) – Oldemarkt FC 35+1 (zat)
Sportpark De Uiterdijken
24 apr, 19:00
Blokzijl 35+1 (zat) – Wacker 35+1 (zat)
Sportpark De Uiterdijken
24 apr, 19:35
Oldemarkt FC 35+1 (zat) – Blokzijl 35+1 (zat)
Sportpark De Uiterdijken
24 apr, 19:35
Wacker 35+1 (zat) – Meppel FC 35+2 (zat)
Sportpark De Uiterdijken
24 apr, 20:10
Blokzijl 35+1 (zat) – Meppel FC 35+2 (zat)
Sportpark De Uiterdijken
24 apr, 20:10
Oldemarkt FC 35+1 (zat) – Wacker 35+1 (zat)
Sportpark De Uiterdijken

Wedstrijdverslag ReadSwart-Wacker

READ SWART  =  WACKER   2 – 0

Van iemand hoorde ik, dat hij trainer Hoekstra in de drie jaren dat hij Wacker nu traint, in de pauze in de kleedkamer, nog nooit zo kwaad had gezien en gehoord!!!
Dat zal dan waarschijnlijk naar aanleiding zijn geweest van het grootste gedeelte van de eerste helft van deze wedstrijd, want de blauwwitte brigade liet inderdaad in het begin van dit treffen in Friesland nou niet zien, dat zij die smadelijke thuisnederlaag van maar liefst 7 – 2, recht wilde zetten. In tegendeel zelfs!! Men begon slap, ongeïnspireerd, (op een soort “knollenakker”) aan de klus tegen een werkelijk niet grootse, doch wel hardwerkende ploeg uit De Knipe.
Logisch dat de rood zwarte mannen uit De Knipe daardoor in het begin het heft in handen namen.
Langzaam kroop Wacker uit haar schulp en liet zien voetballend meer in haar mars te hebben. Maar dan zul je zien, dat bij een zeer onschuldige aanval van Read Swart ,er verdedigend de nodige steekjes vallen en dat Read Swart aan de leiding komt. Het wordt in de Wijker ploeg hierdoor nog onrustiger en men ziet geen kans om voor de Friese thee nog naast Read Swart te komen.

Na de rust (met daarin in de kleedkamer de hierboven al genoemde donderspeech van trainer Hoekstra) lijkt de ploeg zich te “herpakken”.
Er komen wat kansjes, maar de druk om minimaal een gelijkspel te behalen, wordt steeds groter en bovendien stroopt alles wat Read Swart is nog eens flink de mouwen op, want zij hebben de punten nog meer nodig dan Wacker.
Pechvogel van de middag is toch wel keeper Max, als hij buiten het strafgebied met een ferme kopstoot redding brengt, maar tot zijn grote schrik de ronde knikker over zich heen ziet vliegen in zijn doel. Een mooie goal van die roodzwarte speler, maar je moet er een beetje mazzel bij hebben. Zo, dat was dus 2 – 0 voor De Knipe en dat bracht voor Wacker toch nog weer de spanning van de eventuele p/d wedstrijden terug.
En Read Swart greep zich nog vast aan die laatste strohalm.
Wacker zal in de laatste 3 wedstrijden (thuis Jubbega en Ruinen en uit Asser Boys) toch nog wat puntjes bij elkaar moeten sprokkelen om ook volgend jaar in de 3e klas te spelen. Moet toch kunnen??

Jan Tijink

 

Rubriek: “Van wie bin ie d’r iene?”

Van wie is dat d’r iene??

Plotseling was hij daar! In de een of andere uitwedstrijd van ons 1e elftal kwam daar  een lange (ruim 1.95) knaap,  met blonde krulharen het veld binnen. Hij was door trainer Gert Jan Hoekstra opgevist uit de A-junioren en werd voor de leeuwen gegooid.
Het bleek te gaan om Ties Klaas Talsma (roepnaam Ties) uit IJhorst.
Ties is van 4 oktober 1997 (dus nog maar 17 jaar!), komt uit een sportief, IJhorster gezin, heeft veel gezwommen met broer in zus in “De Reestduikers” bij onderwijzer Henk Witvoet.
Hij werd uiteraard ook lid van WIJC en doorliep daar zo’n beetje alle pupillen- en jeugdelftallen en kwam tot nu toe terecht in het A-elftal van WIJC. Viel daar zodanig op, dat trainer Hoekstra het wel met hem aandurfde om de sprong naar de 1e selectie te maken. Terecht overigens, want Ties heeft al een aantal speelbeurten in het 1e elftal van Wacker gemaakt en duidelijk laten zien dat hij potentie heeft. Er zal nog wat aan zijn tweebenigheid geschaafd moeten worden, maar hij heeft mogelijkheden genoeg om een bruikbare speler voor ons 1e team te worden. Op welke plaats?? Het lijkt een echte verdediger, doch hij is ook niet te beroerd om mee naar voren te trekken en met dat lange lichaam te scoren (heeft hij al een paar keer gedaan).
Uiteraard heeft Ties de basisschool in IJhorst bezocht, heeft vorig jaar zijn HAVO-diploma gehaald en zit nu op het VWO om hierna een studie te gaan volgen in economietrie (wiskunde + economie). Zijn uiteindelijk doel is om luchtverkeersleider te worden!
Ties vindt dat hij als “broekie”uitstekend is opgevangen in de selectie van ons 1e elftal.
Hij is fan van F.C. Twente (hoe triest hij de situatie daar ook vindt).
Een jongeman om zuinig op te zijn.
Wij wensen hem veel succes!

Jan Tijink

Rubriek: “Wat me opviel…”

WAT ME DEZE KEER OPVIEL…….

Dat was het volgende:
Iedereen die een beetje “ingeschoold”is bij onze voetbalclub “Wacker” , kent  André Prent, de fameuze keeper uit de 80/70 tiger jaren.
Tegenwoordig een “klusjesman” (zoals zovelen bij Wacker) van de bovenste plank!!!
Een man die, achter de schermen, heel veel voor Wacker doet.
Maar velen zullen niet weten dat hij ook van alles (en vooral de wedstrijden van het 1e elftal ) via krantenknipsels en andere bladen bijhoudt. Een compleet archief!!!Wil je weten hoe b.v.  de wedstrijd Wacker tegen Ruinen in 1980 is afgelopen? Vraag het André en hij geeft jou het antwoord.
Zo kwam hij afgelopen zondag aandragen met een programma van de opstelling van het 1e team van Wacker voor de wedstrijd van Wacker – Uffelte uit 1982.
Voor de mensen van toen (en misschien ook wel van nu) erg interessant!
In het doel stond hijzelf André Prent;
Rechtsachter was Wim Bolding ;
Arend Klomp en Allard Westerbeek vormden het hart van de verdediging;
Linksachter was Klaas Drogt;
Rechtshalf was Reinie Schreur;
Stopperspil was Koos Hulzebos;
Linkshalf was  Bert Stelling;
Rechtsbuiten was Johan Tijink;
Midvoor was Albert Jan Tuin;
Linksbuiten was Miele Oostra.

Het was een wedstrijd in de 4e klasse, waarin dat jaar het Asser “Amboina” kampioen werd in een wedstrijd tegen Wacker hier in De Wijk. De spelers van Wacker werden door de mannen uit Assen uitgenodigd om het kampioensfeest die avond in Assen mee te komen vieren. Men toog toen (ik meen met een busje van toenmalig voorzitter, wijlen Jan Liezen) naar Assen. Ons aller Bennie Dijkstra zal zich dat ongetwijfeld nog herinneren!!!!

André:  Bedankt voor deze informatie.

Jan Tijink

Wedstrijdverslag Wacker-Trinitas

20150412_143024_siteWACKER  =  TRINITAS  2 =  2.

Natuurlijk is het niet leuk als je met 2 – 0 voorstaat en ver in blessuretijd je de overwinning toch nog door je vingers glipt! Maar als je dan, nu een paar uur na de wedstrijd, bij jezelf te rade gaat, zul je moeten constateren ,dat dat punt,  dat TRINITAS uit het vuur sleepte, eigenlijk ook  meer dan verdiend was!
Maar laten we bij het begin beginnen!
De uitwedstrijd, in het begin van de competitie,  was op een smadelijke nederlaag voor Wacker uitgelopen( 5 – 2), dus viel er voor de blauwwitten wel iets recht  te zetten. Die wil was ook wel terdege aanwezig, doch de tegenstander speelde in het begin dermate sterk, dat het voor Wacker aanvankelijk alleen maar tegenhouden werd en proberen met snelle tegenstoten er uit te komen.
En laat dat nou nog lukken ook. Spits Rob van Luin kwam met de bal aan de voet ergens  op het middenveld op stoom  en wie de snelheid van Rob kent, weet dan wel hoe laat het is! In volle vaart, alles en iedereen passerend, gaat het dan richting vijandelijk doel. Een perfecte voorzet richting de andere spits Sander Dekker volgt en met een fraaie kopbal scoort hij de 1 – 0 voor de thuisclub. En ook daarna blijven de jongens van de fusieclub Trinitas, optisch althans, duidelijk de sterkere ploeg. Maar in voetbal zegt dat niet zoveel! Want René van Zutphen denkt: “Een lekker windje mee, kom laat mij eens een gokje wagen met een afstandsschot”!!
Goed gegokt René, want de bal belandt met een fraaie boog in het doel. Een klassegoal René!! Zo, dat is  2 – 0 en iedereen die Wacker een warm hart toedraagt denkt:”Dat is kat in ’t bakkie en dat werken we na de rust wel even af”. Ja, ja, daar denken de 11 mannen in die andere kleedkamer toch even iets anders over. Die gooien de zaak in een nog hogere versnelling en voor de verdediging van Wacker wordt het uur U !  Vrouwen en kinderen eerst en proberen die 2 -0 vast te houden en met een countertje die derde er in prikken. Maar de rechtgeaarde supporter voelt al nattigheid! Dit kan niet goed gaan! En ze krijgen gelijk. In de 84 ste minuut vindt Trinitas  de zo fel begeerde :”Anschlussgoal” Zou het dan toch nog verkeerd gaan voor Wacker?? Het lijkt er wel op, want als doelman Sander een aanvaller van Trinitas neerlegt krijgt Trinitas(terecht of onterecht?) de strafschop en Sander een gele prent. Maar Sander zou Sander niet zijn, als hij zich niet geweldig opnaait en met een puike redding de held van de middag lijkt te worden. Lijkt dus, want scheidsrechter Kingma gaat blessuretijd (en niet zo’n beetje ook!!) bijtrekken. En ja hoor, waar die rechtgeaarde supporter van Wacker al bang voor was, gebeurt! Scheidsrechter Kingma en iedereen van Trinitas, ziet een handsbal  van een Wackerspeler op de doellijn en de bal gaat opnieuw op de stip!
En voor de tweede keer een strafschop  stoppen, is zelfs voor de goed keepende Sander te veel van het goede. Trinitas grijpt dit buitenkansje nu met beide handen aan. 2 – 2!
Meteen is de wedstrijd afgelopen, teleurgestelde Wacker spelers en supporters en blijde aanhangers in het Trinitas-kamp, achterlatend.
Moraal van dit verhaal: Eigenlijk voor beide partijen een terechte uitslag!!

20150412_143659_siteJan Tijink