Wedstrijdverslag Asser Boys – Wacker

ASSER BOYS – WACKER 6 – 2.
Wat hadden we de afscheidnemende mensen bij het 1e elftal een mooiere afscheidswedstrijd gegund dan die smadelijke 6 -2 nederlaag.
Want laten we eerlijk zijn, dit hebben de sympathieke trainer Gert Jan Hoekstra en de altijd goedgemutste verzorger Jan Bernhard Zwiers niet verdiend. En ook de leiders Ronald Steenbergen en Hanco Spijkerman hadden zich een beter afscheid voor kunnen stellen. En wat te denken van Machiel Morsink, die als assisent-trainer met Gert Jan Hoekstra, mee gaat naar Ruinerwold, houdt vast en zeker een bittere smaak in zijn mond na de laatste wedstrijd die hij voor Wacker keepte.Machiel heeft vele, vele jaren zijn beste krachten als keeper, als jeugtrainer/leider, aan Wacker gegeven en dan is het niet fijn om met zo’n wedstrijd (ook nog 4 doelpunten om de oren krijgen!!!)afscheid te nemen.Maar goed,……het is niet anders.
Was het dan zo slecht???? Nou, best is wel wat anders!
Natuurlijk, een toch nog wel gemotiveerde tegenstander i.v.m. de komende na-competitie waren de Asser Boys zeker. Maar juist door de ongemotiveerdheid van Wacker werd het hun ook wel erg gemakkelijk gemaakt. Het rommelde en rammelde in het blauwwitte (typerend in het zwart deze dag!) kamp aan alle kanten. Iedereen was kennelijk al met zijn gedachten bij de (lange) voetbalvakantie die voor de deur staat.
Dus laten we met z’n allen maar blij zijn, dat Wacker ook volgend seizoen weer in de 3e klasse mag spelen! Nieuwe bezems wegen schoon en dat geldt hopelijk ook voor onze nieuwe staf die er aan zit te komen.
Prettige vakantie allemaal!

Jan Tijink

Wedstrijdverslag: Wacker-Ruinen

WACKER – RUINEN 0 -2.
Als ik aan het schrijven van dit verslag begin, is de wedstrijd Zwolle – Groningen net afgelopen. Wat kan voetbal toch mooi zijn, ondanks dat er niet zo goed gespeeld werd! Maar wat een inzet en wat een sportiviteit!!(Ik weet het niet zeker, maar ik meende geen enkele gele kaart!!)
Maar,….. terug naar vanmiddag, de laatste thuiswedstrijd van ons eerste team tegen Ruinen. Het heette een derby te zijn tussen twee Zuid West Drentse dorpen en daar stond ook nog wel het een en ander op het spel. Vooral voor Ruinen, terwijl Wacker zich (met 30 punten) in theorie veilig waande. Achteraf bleek dat, ook al door de nederlaag van Read Swart, juist te zijn. Maar om nou te zeggen dat de vonken er in deze derby afvlogen, is sterk overdreven!! Ruinen was over de gehele wedstrijd een tikkeltje beter dan onze blauwwitten en daarom was die overwinning tenslotte ook verdiend.
Er waren, wat Wacker betreft, genoeg excuses aan te voeren voor het zeer middelmatige spel deze middag. De laatste weken kampt het elftal met een groot aantal afwezigen. Blessures,(Wesley Bezemer, Marcel Muller, Remco Stadman, Rob van Luin) schorsing (Edwin Dekker) vertrek(Koen van Luin). En misschien vergeet ik er nog wel een.
Dat hakt er behoorlijk in en het was voor de vertrekkende trainer Gert Jan Hoekstra de laatste weken een hele puzzel om een representatief elftal de wei in te sturen en daarom moet hem toch een groot compliment gegeven worden, dat Wacker ook volgend seizoen in de 3e klasse speelt.
Hij werd dan ook, na afloop van de wedstrijd, samen met verzorger Jan Bernhard Zwiers (stopt als verzorger), Jacques Smits (wordt van assistent -trainer de nieuwe verzorger)Ronald Steenbergen(die zijn leiderschap opgeeft om weer te gaan voetballen in het tweede) en Hanco Spijkerman en Bart Tijink (die als begeleiders stoppen) flink in de bloemetjes gezet.
Uiteraard waren er de nodige dankwoorden voor het vele werk dat genoemde mensen voor onze club hebben verzet.
Ook was er na afloop de “opening”van de overkapping, die door een aantal vrijwilligers( met als grote animator Willem Brinkman) in elkaar is gezet. Burgemeester De Groot, ook aanwezig bij deze derby, was zo vriendelijk om deze aanwinst(met de naam “De Brink”) te onthullen.
Nog éën uitwedstrijd naar Asser Boys, a.s. zondag, en dan zit dit seizoen er op.

Jan Tijink

Duo Tandem bij Wacker tegen Ruinen 3 mei

WACKER vs RUINEN——-duoTANDEM———–3 MEI A.S.

Duo Tandem

Op zondag 3 MEI a.s. wordt na jaren weer de wedstrijd Wacker – Ruinen  in competitieverband gespeeld. Om deze wedstrijd nog een speciaal tintje te geven hebben de Wieker coryfeeën Jos van Kampen en Hans Peter Sloots, inmiddels immens populair als het duo TANDEM, besloten om een optreden te geven na afloop van deze wedstrijd onder de nieuwe overkapping van de vv WACKER. Dus wilt u én een sprankelend optreden meemaken op het voetbalveld én een geweldig optreden van het duo TANDEM komt dan 3 mei a.s. massaal naar het sportpark in De Wijk………………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aanvang wedstrijd 14.00 uur!!!

 

 

 

Wedstrijdverslag: Wacker-Jubbega

WACKER – JUBBEGA 2 – 3
Het is toch een grillige competitie, deze uitgave van het seizoen 2014/2015.
Met toch ook een grillig spelend Wacker. Winnen van de bovenste twee clubs (Kampioen Beilen en de club op de tweede plaats Dwingeloo) en verliezen van de beide onderste verenigingen(De Blesse en Jubbega)!
En dat laatste was ook afgelopen zondag weer aan de orde. Jubbega, de club waarbij in de thuiswedstrijd bij Jubbega nou niet alles verliep zoals een wedstrijd dient te worden gespeeld, was te gast op ons sportveld aan de Wiltenweg.De mannen van Jubbega, een club die in het verleden al in het hoogste Nederlandse amateurvoetbal heeft gespeeld, waren naar De Wijk gekomen met een aantal opeenvolgende overwinningen “in de tas”, om daar deze middag nog 3 punten aan toe te voegen, zodat zij nog kans zouden zien om niet rechtstreeks uit deze 3e klas te degraderen. Nou, de Friese mouwen waren hoog opgestroopt en……..ze voetbalden ook nog verrassend goed! Zeker toen ze al na 3 minuten op een 1 – 0 voorsprong kwamen!. En Wacker??? Zij stonden er een beetje bij en keken er naar!
Er was immers nog tijd genoeg om die broodnodige puntjes (of in elk geval 1 puntje) in de wacht te slepen. De schrik sloeg ons echter wel om het hart toen,nadat Wacker een ideale kans op de gelijkmaker had gemist, in de 30ste minuut Jubbega kans zag de 2 – 0 binnen te prikken. Gelukkig hield Mark Kramer met de aansluitingsgoal ,de moed er voor de aanhang van Wacker nog een beetje in .
“Nou ja, met de wind in de rug moesten die broodnodige puntjes er dan maar na de rust komen”, zag je iedereen denken.
Ja, ja, daar dachten de roodwitten uit Jubbega toch wel even anders over!
Als leeuwen gingen ze de strijd aan om die 2 – 1 voorsprong mee te nemen naar Friesland. Daarbij waren hun counters absoluut niet van gevaar ontbloot. Bij Wacker zag je de moedeloosheid binnensluipen en toen Jubbega met een wereldgoal 3 -1 scoorde, was het einde verhaal.
Dat onze rappe Daniël Knoll de 3 -2 nog op het scorebord bracht, was voor hem een geweldige opsteker, doch kon het “katterige” gevoel bij alles wat Wacker een goed hart toedraagt,niet wegnemen.Wat heeft een en ander nou voor consequenties? Wel, dat Ruinen, na het gelijke spel bij VENO, en DIO Oosterwolde ons team zodanig genaderd zijn, dat er in de laatste 2 wedstrijden (zondag thuis tegen Ruinen of de week daarop uit naar Asser Boys) absoluut punten gehaald moeten worden.
Zondag a.s. dan maar??????

Jan Tijink

Uitnodiging: Presentatie beleidsplan vv Wacker 30 april as

Beleidsplan v.v. Wacker 2015 – 2025

Hierbij treft u een korte samenvatting aan van het nieuwe beleidsplan van v.v Wacker / WIJC. Dit plan wordt op 30 april a.s. toegelicht. U bent van harte welkom om op deze avond kennis te nemen van de veranderingen binnen onze vereniging. De instelling van de beleidscommissie is naar aanleiding van de jaarvergadering in 2013 tot stand gekomen om meer richting en inhoud te geven aan het beleid van onze vereniging. De aanleidingen waren talrijk. De intentie van het beleidsplan is om de vereniging een koers te wijzen voor de komende jaren. Een koers die gedragen wordt door de leden en die essentieel zijn voor het behoud van voetbal op niveau in de Wijk voor alle leden en aankomende leden van v.v. Wacker en de jeugdleden van WIJC. Dit plan is ook afgestemd met v.v. IJhorst. Sportiviteit, identiteit en gedrevenheid zijn belangrijke zaken om voor een ieder zijn of haar sportieve uiting vorm te geven, danwel als vrijwilliger bij onze club aan de slag te gaan, te zijn en te blijven.

Doelstelling van het plan is om richting te geven aan het toekomstige beleid van v.v. Wacker inclusief WIJC. De aanpas is tot stand gekomen aan de hand van een analyse van de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen. Daarnaast is gekeken naar de externe factoren, zoals:
• Minder subsidie / meer zelf doen als club (beleid van de overheid/gemeente) in combinatie met decentralisering;
• Meer maatschappelijke samenwerking;
• Grotere mondigheid;
• Vergrijzing van de bevolking.

Ook is gekeken naar het beleid en de ontwikkelingen binnen de KNVB, te weten:
• Aandacht voor minderheden (35 en 45+ voetbal, damesvoetbal, G-voetbal e.d.)
• Kwaliteitsbewaking van jeugdopleidingen

Naast de externe factoren spelen ook een aantal interne ontwikkelingen een belangrijke rol. We noemen er een paar, te weten:
 Groeiend aantal jeugdleden (veel dames);
 Grotere druk op een kleinere groep vrijwilligers. Hier is in een brandbrief vanuit WIJC (zie website WIJC) aandacht voor gevraagd;
 Minder sponsoropbrengsten.

Ook zijnde sterke en zwakke punten van de vereniging in beeld gebracht door gesprekken te voeren met diverse sleutelfiguren binnen de vereniging. Op 30 april komen deze dan ook uitgebreid aan bod. Ook zijn er natuurlijk kansen en bedreigingen voor de vereniging.

De essentie van de toekomstvisie voor onze vereniging is weer te geven in de volgende 3 punten:
1. Inspelen op veranderingen in de maatschappij en politieke omgeving
2. Oog voor alle leden en hun wensen en behoeften
3. Beleid vanuit een drietal kerntaken
a. Prestatiegericht;
b. Niet prestatiegericht;
c. Sociaal.

Het bestuur heeft aan de hand van deze inventarisatie een heldere missie ontwikkeld. De kern van de missie is:
 Dynamisch: meebewegen met de tijd en letterlijk sportief zijn
 Ambitieus: verleggen van sportieve grenzen (prestatiegericht voetbal)
 Sociaal: zowel voor de leden als voor de lokale samenleving
 Samen: Gericht op samenwerking

Vanuit deze missie en visie zijn de onderstaande doelstellingen op hoofdlijnen geformuleerd:
1. Denken vanuit de piramide; Kwalitatieve doorstroming essentieel naar senioren
2. Sportieve ambities: stabiele 3e klasser met op den duur (5 jaar) stap naar 2e klasse te kunnen maken
3. Niet prestatiegericht voetbal: deze categorie spelers stimuleren en faciliteren (goede sfeer en aantrekkelijke (neven)activiteiten.
4. Financieel: een stabiele en gezonde begroting afgestemd op de sportieve ambities
5. PR & Communicatie: zorgen dat we wat te bieden hebben en eigentijds zijn
6. Vrijwilligersbeleid: Zonder vrijwilligers geen voetbal. Betere spreiding in de belasting van vrijwilligers. Wie kan wanneer wat doen is een essentiële vraag.

Toekomst WIJC
WIJC is en blijft volledig onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van v.v. Wacker vallen. Er wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het bestuur van v.v. IJhorst ontwikkeld. Doelstelling is dat er op bestuurlijk niveau meer afstemming gaat plaatsvinden over het jeugdvoetbal, passend binnen de doelstellingen zoals hierboven verwoord.

De dviezen van beleidscommissie zijn in essentie hieronder weergegeven. Op 30 april zal het bestuur hier voornamelijk nader op ingaan.
1. Zorg voor goede jeugdtrainers van F t/m A-teams en heb hier middelen voor over (investeren in jeugd is de crux)
2. Kijk goed naar de contributie in relatie tot aanbod. Contributie is (erg) laag in vergelijking met omgeving
3. Zorg dat technische commissie en jeugdkader 1 commissie vormen met heldere lijnen en taken. (incl. scheidsrechterszaken)
4. Zorg voor een goede website van jeugd en senioren bij elkaar
5. Zorg voor een Algemeen Bestuur (AB) en een duidelijk Dagelijks Bestuur (DB). Haal lijnen vanuit DB weg bij commissies.
6. Maak meer commissies (voorzitters zitten in het AB) met eigen verantwoordelijkheid en minder belasting voor een kleine groep vrijwilligers
a. Voetbaltechnische zaken (senioren en jeugd);
b. Accommodatie en materieel/materiaal;
c. Kantine;
d. PR en communicatie / sponsoring;
e. Activiteitencommissie jeugd en senioren (o.a. toernooien).

Wacker vrouwen (7X7) vr. 24 april te Nijeveen

24 apr, 19:00

Vitesse’63 VR3 (zat) – Oranje Zwart VR1 (zat)
Sportpark De Bovenboer
24 apr, 19:00
Wacker VR1 (zat) – MSC VR3 (zat)
Sportpark De Bovenboer
24 apr, 19:35
DESZ VR2 (zat) – Wacker VR1 (zat)
Sportpark De Bovenboer
24 apr, 19:35
MSC VR3 (zat) – Vitesse’63 VR3 (zat)
Sportpark De Bovenboer
24 apr, 20:10
DESZ VR2 (zat) – Oranje Zwart VR1 (zat)
Sportpark De Bovenboer

Wacker 45+ (7X7) op vr. 24 april as. te Koekange

24 apr, 19:00
HZVV 45+2 (zat) – HZVV 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 19:00
Tiendeveen 45+1 (zat) – ZZVV 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 19:35
Wacker 45+1 (zat) – Vitesse’63 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 19:35
Hollandscheveld 45+1 (zat) – SJO WIJC 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 20:10
HZVV 45+1 (zat) – Tiendeveen 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 20:10
Zuidwolde 45+1 (zat) – Weide De 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 20:45
HZVV 45+2 (zat) – Hollandscheveld 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 20:45
ZZVV 45+1 (zat) – Vitesse’63 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 21:20
Weide De 45+1 (zat) – Wacker 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse
24 apr, 21:20
Zuidwolde 45+1 (zat) – SJO WIJC 45+1 (zat)
Sportpark Vitesse

Wacker 35+ (7X7) op vr. 24 april as. te Blokzijl

24 apr, 19:00
Meppel FC 35+2 (zat) – Oldemarkt FC 35+1 (zat)
Sportpark De Uiterdijken
24 apr, 19:00
Blokzijl 35+1 (zat) – Wacker 35+1 (zat)
Sportpark De Uiterdijken
24 apr, 19:35
Oldemarkt FC 35+1 (zat) – Blokzijl 35+1 (zat)
Sportpark De Uiterdijken
24 apr, 19:35
Wacker 35+1 (zat) – Meppel FC 35+2 (zat)
Sportpark De Uiterdijken
24 apr, 20:10
Blokzijl 35+1 (zat) – Meppel FC 35+2 (zat)
Sportpark De Uiterdijken
24 apr, 20:10
Oldemarkt FC 35+1 (zat) – Wacker 35+1 (zat)
Sportpark De Uiterdijken