AMATEURVOETBAL SCHAKELT NA NIEUWE CORONAMAATREGELEN OVER OP ‘PLAN B’

In het amateurvoetbal staat het seizoen 2020/’21 in het teken van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Behalve naar de onmogelijkheden, kijkt de KNVB ook naar wat wél kan en waarom dit zo belangrijk is. Deze stappen heeft de bond beschreven in ‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’, dat woensdag wordt gepubliceerd.

“Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer veilig wedstrijden voetballen, dat is waarom je lid wordt van een voetbalvereniging. Maar de huidige situatie vraagt om verschillende scenario’s voor de competities en gevarieerde voetbalvormen voor als wedstrijden niet zijn toegestaan. Want we moeten in beweging blijven, zowel voor onze gezondheid als om de verenigingen in leven te houden.”

“Het kabinet kan hierbij helpen door bij het afschalen van maatregelen bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen voor teamsporten. Een teamsport beoefenen is niet mogelijk in groepjes van twee of vier. We trainen op 1,5 meter afstand veilig in de buitenlucht en in de zaal. Dat kan prima met 30 man op een groot voetbalveld”, aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal.

NADELIGE GEVOLGEN DOOR NIET TE SPORTEN

Uit gegevens van het RIVM blijkt dat het aantal corona-uitbraken op sportclubs beperkt is. Dat komt doordat de activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden (veldvoetbal) en het aantal langere contactmomenten op het veld zeer laag is. Met het oog op de gestegen coronacijfers in de gehele samenleving is onder meer het spelen van competities in het amateurvoetbal (‘Plan A’) tot half december niet toegestaan. Langere tijd niet sporten heeft echter nadelige gevolgen voor de volksgezondheid (slechtere gezondheid en lagere weerstand door bewegingsarmoede) en het sociale leven (toenemende eenzaamheid).

Het betekent bovendien opnieuw een zware klap voor de verenigingen en vrijwilligers. De huidige situatie vraagt om flexibiliteit en perspectief. De KNVB heeft daarom fases opgesteld die synchroon lopen met de routekaart van het kabinet en waarmee kan worden op- of afgebouwd afhankelijk van het aangegeven risiconiveau, van alleen trainen (voor senioren met beperkingen) via (oefen)wedstrijden binnen de eigen regio naar uiteindelijk het spelen van competities met beperkt publiek.

DRIE PIJLERS

Het ‘Plan B’ voor het amateurvoetbal bestaat verder uit drie elkaar aanvullende pijlers:

1. Scenario’s voor het uitspelen van de amateurcompetities 
Het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 januari 2021. In dat geval kunnen sommige competities nog volledig worden uitgespeeld dit seizoen. Hierbij komen de bekercompetities wel te vervallen en wordt er in de hele maand juni 2021 doorgespeeld. De overschrijvingstermijn verschuift dan mee met het einde van competities, van 15 juni naar 30 juni. De nacompetitie komt te vervallen voor onder andere het standaardvoetbal, waardoor voor een aantal competities de promotie/degradatieregeling aangepast moet worden. Het volledig overzicht van alle categorieën is te vinden in het volledige ‘Plan B’, dit volgt zo spoedig mogelijk.

Half december wordt besloten of dit scenario haalbaar is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een deels of volledig aangepaste vorm.

2. Plezierig en veilig blijven voetballen en verenigen

De KNVB moedigt verenigingen aan om, ondanks de lastige periode en het stilleggen van de competities, passende (voetbal)activiteiten te blijven organiseren

Elk dorp heeft minimaal één voetbalvereniging waar men samenkomt. Deze in de wereld unieke verenigingsstructuur draagt al meer dan een eeuw bij aan het lichamelijk en geestelijk welzijn. In totaal zijn in Nederland 1,2 miljoen mensen lid van een voetbalclub en werken er 400.000 vrijwilligers bij de bijna 3.000 verenigingen. Het is verenigingen er alles aan gelegen om te blijven (ver)binden. De KNVB moedigt verenigingen aan om, ondanks de lastige periode en het stilleggen van de competities, passende (voetbal)activiteiten te blijven organiseren. Hiervoor stelt de KNVB een activiteitenbudget beschikbaar waar verenigingen aanspraak op kunnen maken. De definitieve aanvraagprocedure en voorwaarden worden later bekendgemaakt.

De KNVB staat de verenigingen verder bij door hen digitaal samen te brengen via het nieuwe platform EénTweetje en te wijzen op regelingen, goede voorbeelden van andere clubs en op bestaande (digitale) netwerken. Met het online platform Blijf Voetbalfit helpt de KNVB de verenigingen aan gevarieerde trainingsmogelijkheden en -vormen en creatieve alternatieven die aansluiten bij de dan geldende coronamaatregelen.

3. Toekomstbestendig voetballandschap  
Ook op financieel gebied hebben amateurverenigingen door de coronacrisis een enorme dreun moeten incasseren. De sluiting van kantines veroorzaakt alleen al in het amateurvoetbal een omzetdaling van bijna 4 miljoen euro per week. Vanuit de overheid zijn de afgelopen maanden diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. De KNVB kan de verenigingen via één loket helpen bij de aanvraag van subsidies en financiële compensatie. Daarnaast is de KNVB samen met NOC*NSF continue in gesprek met de overheid over de financiële problemen van de sportverenigingen en mogelijke oplossingen.

Verder wil de KNVB nieuwe kennis ontwikkelen om het voetbal nog tijdens de coronaperiode beter te maken. Dit gebeurt samen met kennisinstellingen, verenigingen, leden, belangenorganisaties en de Jeugdraad van de KNVB. Want juist het perspectief van de bijna 600.000 jeugdleden is nodig om de accenten voor de toekomst te kunnen leggen.

‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’ is opgesteld na overleg met andere sportbonden en is inmiddels gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het volledige plan is zo spoedig mogelijk terug te vinden op deze site.

WIJC mededeling

Beste Wijc spelers, begeleiders en ouders,

Helaas is het corona virus nog steeds niet verdreven en hebben wij als club ook met de huidige maatregelen te maken. Dit heeft als gevolg dat het gezamenlijke Rijs toernooi met vv Staphorst en sc Rouveen dit voetbaljaar niet door zal gaan. Ook hebben we als Wijc bestuur besloten om dit jaar geen Oliebollentoernooi te gaan organiseren. Wel gaan we proberen om de jongste jeugd t/m Jo11 te laten trainen in de zaal. Over het eventueel doorgaan van de competitie in de zaal voor jeugd t/m jo11 is nog geen duidelijkheid. Als dit bekend is dan laten we dat zo snel mogelijk weten.

Namens Wijc bestuur

Algemene ledenvergadering wordt tot nader bericht uitgesteld

Naar aanleiding van de maatregelen om het aantal corona besmettingen te verminderen, wordt de geplande Algemene Ledenvergadering van 20 oktober aanstaande uitgesteld.

De uitgewerkte jaarverslagen van de commissies en de bevindingen van de kascommissie zullen we alvast per mail sturen.

We zullen de maatregelen op de voet volgen en als het weer kan, zullen we een nieuwe datum voor de ALV communiceren.

Het bestuur

Wedstrijden en trainingen

De gedeeltelijke lockdown betekent het volgende voor Wacker:

-de kantine, douches en kleedkamers zijn gesloten

-alle wedstrijden zijn afgelast

-trainingen voor 18 jaar en ouder zijn afgelast

-trainingen voor jeugd t/m 17 jaar zijn toegestaan

Deze maatregelen gelden vanaf 14 oktober. Als er nieuwe richtlijnen zijn van het kabinet zullen we ons beleid hierop aanpassen en communiceren.

Het bestuur

 

WAT EEN DOMPER!!!!!!!!!

Sta je een keer bovenaan met het 1e elftal en dat gaat er, zoals het nu lijkt, voorlopig een streep door! Jammer, jammer, want dat 1e elftal was net bezig zich steeds beter te ontwikkelen. Maar……….onze gezondheid gaat boven alles en we zullen  ons echt aan moeten passen  aan de door de regering opgelegde regels! En ik denk, dat wij Nederlanders mentaal sterk genoeg zijn, om ook door deze impasse heen te komen. Dat heeft onze geschiedenis duidelijk bewezen!!!. Ik wens u allen veel sterkte in de komende tijd en we zullen maar zeggen: “Tot schrijfs”!!

Jan Tijink

V.V.WIJSTER  – V.V. WACKER  0 – 3.

Opnieuw een wat trieste voetbalzondag, deze 11e oktober 2020. Opnieuw vele afgelastingen in het amateurvoetbal, alle wedstrijden zonder publiek en……..de meeste wedstrijden werden in stromende regen gespeeld.

Maar gelukkig liet het 1e elftal  van Wacker toch nog een beetje de zon schijnen met een knappe 3 – 0  overwinning in de uitwedstrijd in en tegen v.v. Wijster.

Voor de rust een technisch wat vaardiger Wacker tegen een enthousiast en stug spelende tegenstander, die daarnaast enkele snelle ”mannen” in het elftal had, waardoor het offensief van Wacker regelmatig onderbroken werd door zeer snelle uitvallen van de WIjsterse mannen. Doch de achterhoede van Wacker had het oog er goed in. Met name de weer herstelde Coen Dekker mag deze middag wel als  man van de match genoemd worden!! En dan was er nog een lichtpuntje deze middag. Trainer Theo van ’t Zand gaf  jeugdspeler Joris Brouwer (net 17 jaar!!!)de gelegenheid een hele wedstrijd te spelen. En die gelegenheid greep Joris met beide handen aan. Hij speelde alsof hij al jaren op dit niveau meeloopt. Met rust was het nog 0 – 0

Na rust een nog steviger aanvallend Wacker (en nog steeds waren de groenwitten uit Wijster gevaarlijk met hun uitvallen) en in de 60e minuut leek men aan de leiding te komen, doch scheidsrechter Vree Egbers (floot zeker  niet slecht!) besloot, op advies van de grensrechter van Wijster deze goal af te keuren wegens buitenspel (???). Aanmerking op de leiding maakte dat trainer Van ’t Zand achter de hekken moest (daar was deze middag toch plaats genoeg!!!!).

Edwin Dekker, aanvoerder,  dacht: ”Een afgekeurde goal”??? Dan moet ik maar even eentje inleggen En aldus geschiedde:  0 – 1. De opening was gevonden en toen Koen van Luin ook nr. 2 liet aantekenen, was de koers gelopen. Wat fijn voor de hierboven omschreven debutant Joris Brouwer, dat juist hij op prima wijze, de derde goal op het scorebord bracht.   Een mooie overwinning, in een sportieve wedstrijd, die Wacker op 7 punten bracht.

Volgende week (als de coronaregels tenminste niet strenger worden deze week!!!) opnieuw een uitwedstrijd  en wel naar K.S.C. in Schoonoord.

Jan Tijink