Ledenadministratie

Wacker is een bloeiende vereniging waar voetbalplezier voorop staat. Door lid te worden van Wacker sluit je je aan bij een actieve en gezonde vereniging, die staat voor sportiviteit, gezelligheid en gemeenschapszin: samen staan we sterk!

Duur van het lidmaatschap.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Het lidmaat-schap wordt voor deze periode aangegaan. Een tussentijds aangegaan lidmaatschap loopt ook op 30 juni af. Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, moeten dit een maand voor begin van het nieuwe jaar opzeggen. Als het lidmaatschap niet wordt opgezegd, wordt deze geacht stilzwijgend en met  instemming van beide partijen met een jaar te zijn verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren. Een afmeldingsformulier is van deze site te downloaden.

Aanmeldingsformulier:
Om lid te worden van Wacker vul je het aanmeldingsformulier in en levert dit formulier in bij de ledenadministratie. Op onderstaande link te klikken krijg je het formulier in Word document. Vergeet niet het formulier te ondertekenen (bij minderjarigen ook door een ouder of voogd). Na het inleveren wordt het nieuwe lid bij de KNVB aangemeld en nemen we contact met je op.

Aanmeldingsformulier v.v. Wacker 04-2017
Aanmeldingsformulier W.IJ.C. jeugdleden 04-2017

* Afmeldingsformulier Wacker

Leden administratie

Aan – en afmeldingen + wijziging adresgegevens: bouwe everts
Bouwe Everts
JL Nijsinghweg 24
7957CE De Wijk
tel: 0522442466
ledenadministratie@vvwacker.nl

 

 

 

Contributie:
Spelende leden: contributie per jaar:
pupil 0-7 jaar                  €110,-
junior 1  8-11 jaar           €120,-
junior 2  12-18 jaar        €130,-
senior 19 jaar en ouder €192,-
uitsluitend 35+ of 45+ spelers  €96
Niet-spelende leden:   steunend lid €30,- per jaar
.                                        donateur       €10,- per jaar

Betaalwijze: Automatische incasso per kwartaal
.                      Factuur
Banknummer (IBAN) NL82ABNA0914404989

De contributie van de spelende leden worden in 4 kwartalen geincasseerd, de steunende leden in 2 termijnen, de donateurs eenmalig per jaar.
Spelerspas: Alle spelende KNVB leden dienen vanaf de D-pupillen in het bezit te zijn van een spelerspas.Met de spelerspas wordt de sportiviteit op en rond de velden verhoogd.Het is dan niet meer mogelijk een valse naam op te geven of een ongerechtigde speler op te stellen. Met de spelerspas, die de grootte heeft van een creditkaart, en voorzien is van een pasfoto, kun je aantonen dat je lid bent van een voetbalvereniging  en dat je geregistreerd staat bij de KNVB. Indien spelers geen pas kunnen overleggen mogen ze niet spelen.

Privacyverklaring

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.