Van de Supporters Vereniging

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering deelde Henk Bouwer al mede, dat hij na vele jaren met plezier zitting te hebben gehad in het bestuur van de Supporters Vereniging, zich niet meer beschikbaar zou stellen voor een functie.

Om Henk te bedanken voor zijn tomeloze inzet in al die jaren, werd in Het Vergulde Ros op gepaste wijze even stil gestaan bij deze gebeurtenis.

Het eten en drinken lieten het bestuur plus Caroline, Jeanet, Sjerp en Jan en natuurli

jk Jinny Bouwer. Vrouw van… zich goed smaken!
En op deze avond kwamen er weer mooie verhalen van vroeger ter tafel, maar ook werd er naar de toekomst gekeken….
Wie wordt de nieuwe voorzitter van de Supporters Vereniging en de klaverjas kaartmarathon, altijd mooi om daar aan mee te doen…..
En ja hoor, we hebben witte rook! Met gepaste trots kunnen wij melden dat Hans van Luin bereid is gevonden om voorzitter te worden van ons bestuur!

 

Het bestuur is dus nu weer compleet en we gaan er met volle kracht tegen aan met zun allen!!

 

En wat betreft de klaverjas kaartmarathon, houdt de sociale media, affiches, Facebook en noem maar op in de gaten!
Zaterdag 5 januari 2019 wordt het georganiseerd en plaats van handeling is natuurlijk de kantine van v.v. Wacker.
En als je niet kaarten kan, gezellig komen kijken aan de bar, mooi toch!!
Wordt vervolgd….

En natuurlijk draagt de Supporters Vereniging haar steentje bij,  bij het traditionele Oliebollentoernooi op 29 december.
Voor de Winnaar is er natuurlijk de eeuwige roem, maar de Bierpul mag natuurlijk niet ontbreken, samen met de altijd lekkere warme hapjes na afloop van het toernooi!

De Supporters Vereniging

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.