Samenvatting ALV 24-11-15.

Met een 42 aanwezigen in de kantine opende onze voorzitter Willem Stadman deze Algemene Ledenvergadering. Een opkomst gelijkwaardig aan andere jaren.
Besloten is om de vooraankondiging en agenda voortaan via de mail naar onze leden te versturen. Leden zonder mail zullen het per post ontvangen.
Beleidsplan: Op 30 april is dit in concept door Berto Smit gepresenteerd aan de leden. Het hele plan is op de Wacker site geplaatst onder het kopje vereniging. De verwachting was dat het bestuur dit nu gaat implementeren binnen de vereniging, maar van het incomplete bestuur heeft elk lid momenteel genoeg aan zijn eigen taken, dus de vereniging draaiende te houden. Toch zijn we ingaand dit seizoen al wel begonnen met de uitwerking van het plan. Knelpunten waar zsm wat aan gedaan moest worden, waren het samentrekken tussen de activiteitencommissies met een Wacker achtergrond en de personen die de WIJC activiteiten organiseren. Zo kwam ook al spoedig aan het licht de vraag wie en welke commissie regelt de zaalactiviteiten, de AC of ligt dat bij de technische commissie. Ook deze laatste commissie is al bezig met het plan, dmv meer gediplomeerde trainers op de oudste jeugd te zetten. Maar wat deze commissie nu denkt te missen is een persoon die de randzaken bij met name jeugd op zich neemt en die ook zorgt voor een betere communicatie. Momenteel zijn ze daar met het bestuur mee bezig hoe we dit kunnen aanpakken. Advies van een aantal leden: om de stand van zaken rond het beleidsplan meer via de site te communiceren in de vorm van een nieuwsbrief. En een avond beleggen met alle bestaande commissies.
Presentatiegids: Door helaas slechte en late aanlevering artikels en elftalfoto’s heeft het bestuur besloten om dit jaar niet zoals vorig jaar hier een mooie editie van uit te geven. Dus voor nu, alleen op de site te bekijken. Hulde aan ons redactieteam, Willem Stadman, Jan Tijink en Jenny Roze.
Leden van verdienstenLeden van verdienste: Na vorig jaar 2 personen benoemd te hebben als lid van verdienste, meende het bestuur dat er dit jaar nog wel 3 leden voor deze eretitel in aanmerking kwamen binnen onze vereniging.
Naar voren mochten komen: Jenny Roze, Marinus Veld en Bouwe Everts. Jenny vanwege haar al jarenlange inzet in de keuken van de kantine, Marinus die al jaren ons scheidsrechterskorps in deelt en Bouwe als ledenadministrator. Alle drie hebben ze nog wel meer werk verzet voor Wacker, maar dit waren wel de taken waar ze de meeste tijd in gestoken hebben. Ze krijgen door onze voorzitter het ereteken opgespeld en met een mooie bos bloemen in de hand wordt dit op foto vastgelegd en mogen ze onder applaus weer naar hun plaats.

 

De jaarcijfers gepresenteerd door onze penningmeester Jan Lier zagen er goed uit. Wat opviel was dat er dit jaar veel scherper is ingekocht qua kantineaankopen en dat onze kantinegebouw meer waard is geworden door de uitbouw gerealiseerd door de supportersvereniging. Helaas lopen de geldelijke inkomsten van sponsoring steeds meer terug. Enkele sponoren kiezen er voor om ons op het materiele vlak te steunen, denk aan nieuwe televisie in de kantine geschonken door De Casteleyn en korting op aanschaf van sportartikel bij Bralten. Ook deze vorm kunnen we natuurlijk goed waarderen. Gelukkig was de kascommissie tevreden over deze cijfers.
20151124_222302_site479Bestuursverandering: Na 5 jaar zitting te hebben gehad in het bestuur heeft Mirjam Burgwal besloten om zich niet herkiesbaar te stellen. Met een cadeaubon en bos bloemen wordt ze bedankt voor de taken die ze in en om de kantinecommissie heeft gedaan.
Ook zijn er bloemen voor onze aftredende voorzitter Willem Stadman. Willem zal wel in het bestuur blijven zitten, maar dan als PR bestuurslid. Als vereniging zullen we dus op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Tot 1 maart 2016 wil Willem nog aanblijven als ad-interim voorzitter, maar dan MOET er een nieuwe kandidaat zijn. Uiteraard ontvangen zij beide een hartelijk applaus.

 

 

Tijdens de rondvraag deelt Jan Tijink een tekening rond met daarop een ontwerp van een nieuw te realiseren tribune. Deze tekening ontworpen door onze Emiel Luttel ziet er mooi uit met zelfs aan de achterkant een overkapping naar het tweede veld. Wat we er nog niet in terug zien zijn: 2 dug-outs en een omroepruimte voor onze eigen Jan. Ook heeft Jan al eens een gesprek met de wethouder over deze eventuele nieuwbouw gehad, er is een mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie. Zijn advies is: bestuur ga eens met een paar bouwkundige mensen uit onze vereniging om tafel, om een commissie samen te stellen voor verdere uitwerking.
Om 22.45 sluit onze voorzitter de ALV en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.