Lidmaatschap nieuwe seizoen.

Het voetbalseizoen 2017-2018 loopt al weer naar het eind. De competities zijn bijna afgelopen. Enkele WIJC teams kunnen nog kampioen worden. We wensen ze veel succes bij de laatste wedstrijden. Voor de WIJC-jeugd volgt op 2 juni aanstaande nog het grote afsluitende toernooi. Die dag eindigen we met een gezellig feest voor alle leden en vrijwilligers. Het nieuwe verenigingsjaar 2018-2019 staat daarbij al weer voor de deur en loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Het lidmaatschap is voor een geheel verenigingsjaar aangegaan. Wacker is wettelijk verplicht haar leden er op te wijzen dat, als zij hun lidmaatschap willen beëindigen, dit een maand voor begin van het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren. In het geval van Wacker dus voor 1 juni 2018. Wacker is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Afdracht van bondscontributie gaat over een heel jaar. De peildatum is daarbij 1 juli van het nieuwe seizoen.
Het lidmaatschap is een jaarverplichting die elk lid aangaat met de vereniging. Opzeggen per direct tijdens het verenigingsjaar is daarom niet mogelijk. Die jaarverplichting is er mede omdat voor het volgend jaar een begroting moet worden gemaakt en moet kunnen worden ingeschat wat de inkomsten zullen zijn. Ook moet de vereniging voor het nieuwe seizoen een inschatting kunnen maken hoeveel teams er voor de competitie moeten worden opgegeven. Als het lidmaatschap niet wordt opgezegd, wordt deze dus stilzwijgend en met  instemming van beide partijen met een geheel jaar verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen moet schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie.
Een afmeldingsformulier is van de Wacker-site onder Organisatie/Ledenadministratie te downloaden. Leden die hun lidmaatschap tijdig beëindigen krijgen daarvan een bevestiging.

Het bestuur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.