Inleveren sleutels

We naderen het einde van het seizoen.

In het kader van goed sleutel beheer het volgende. Om goed zicht te houden op alles, hierbij het verzoek om voor 23 juni a.s. de sleutel(s) die jullie in bezit hebben in te leveren bij Andre Prent zodat hij de registratie kan bijwerken en alles gereed kan maken voor het komende seizoen.

Namens het bestuur hartelijk dank voor het afgelopen jaar.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.