Cameratoezicht accommodatie vvWacker

Recentelijk zijn er camera’s geplaatst om toezicht op onze accommodatie te verbeteren. Vanuit het bestuur hebben we beschreven hoe we omgaan met het beeldmateriaal en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit kunt u vinden in het protocol “vv Wacker reglement cameratoezicht” dat toegevoegd is aan de privacy verklaring (http://vvwacker.nl/privacy-verklaring/). (in menu ‘organisatie’ ) 

Als u toch nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij een van de bestuursleden of mail deze naar: secretaris@vvwacker.nl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.