Algemene ledenvergadering vv Wacker

Algemene ledenvergadering vv Wacker, dinsdag 8 oktober 2019 om 20:00u

Beste leden, ouders en verzorgers van jeugdleden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van voetbalvereniging Wacker. De vergadering wordt op dinsdag 8 oktober 2019 om 20:00u gehouden in de kantine van onze sportaccommodatie.

We vinden het belangrijk dat u aanwezig bent. We proberen de vereniging overeenkomstig uw wensen te leiden en ALV is de gelegenheid om uw wensen en opmerkingen kenbaar te maken.

In de bijlagen vindt u de Agenda ALV Wacker dinsdag 8 oktober 2019 en Notulen ALV 16-10-2018. U krijgt in een andere mail nog de verslagen van de diverse commissies die onze club rijk is.

Graag tot ziens op de vergadering!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van vv Wacker.

Klaas de Graaf, secretaris

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.