Contact

VV Wacker heeft de volgende contactgegevens:

Adres gemeentelijk Sportpark:
Wiltenweg 1a
7957 AM de Wijk

Correspondentieadres:
Postbus 21
7957 ZG de Wijk
tel.: 0522-442090

Routebeschrijving

 

Bestuur Wacker

Voorzitter
Frans Zinger
0522-442957
voorzitter@vvwacker.nl

Secretaris
Klaas de Graaf
0522-
secretaris@vvwacker.nl

Penningmeester
Jan Lier
0522-
penningmeester@vvwacker.nl

Sponsorcommissie

Jan Lier- / Andre Prent
0522-
sponsorcommissie@vvwacker.nl

Accommodatie en materiaal

Andre Prent
0522-442523

PR Commissie

vacant
prcommissie@vvwacker.nl

Kantinebeheer Commissie

kantinebeheercommissie@vvwacker.nl

Technische Commissie / wedstrijdsecretariaat

Willem Dekker
0522-442447
technischecommissie@vvwacker.nl
wedstrijdsecretariswacker@vvwacker.nl

Activiteitencommissie

activiteiten@vvwacker.nl

Wedstrijdzaken

Ledenadministratie
Bouwe Everts
0522-442466
ledenadministratie@vvwacker.nl

Scheidsrechterszaken
Marinus Veld
0522-441752
scheidsrechterszaken@vvwacker.nl

Wedstrijdsecretaris W.IJ.C.
Jan Wesseling
wedstrijdsecretariswijc@vvwacker.nl

Jeugdcommissie W.IJ.C.

Voorzitter
vacant

jeugdcommissie@vvwacker.nl

Algemeen Technisch Jeugdcoördinator
jeugdcoordinator@vvwacker.nl

Activiteitencommissie W.IJ.C.
activiteitencommissiewijc@vvwacker.nl

Website & Clubblad

Website beheer en coordinatie
Willem Stadman
0522-441247
redactie@vvwacker.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.