“VOLVERWACHTING KLOPT ONS HART”

Vanmiddag moest ik even op het sportveld aan de Wiltenweg zijn en wie kom ik daar tegen??? SINT NICOLAAS!! Hij staat vol bewondering te kijken naar het plaatsen van zonnepanelen op de kleedkamers van Wacker. Hij vertelt, dat hij in Spanje de verrichtingen van Wacker op de voet volgt en dat hij buitengewoon veel waardering heeft voor alles wat er door vrijwilligers voor onze voetbalclub wordt gedaan. Hij vindt dat de akkomodatie er voorbeeldig bijligt en,hij zegt erbij , dat deze mensen, die bijna dag en nacht op de velden bezig zijn, absoluut hun schoen moeten zetten!!
Sint Nicolaas vroeg ook aan Jan Lier, onze penningmeester, of er in Wackerkringen nog wensen zijn. Misschien dat hij, Sint Nicolaas, nog wel een steentje (Eurootje) kon en wilde bijdragen. Sint Nicolaas heeft namelijk een apart potje met geld , waarmee hij groepen beloont die een eigen initiatief tonen. Zelf dus plannen maken en ze ook uitvoeren! Sint Nicolaas wil graag dat inwoners mee gaan leven in de uitvoering van bepaalde plannen.
Jan Lier en ik zeiden heel schuchter en zachtjes, dat het ons nog ontbreekt aan een niet al te grote, gezellige tribune , zodat de ook wat oudere bezoekers aan onze wedstrijden, hoog en droog kunnen zitten.
“Doen, doen, zeker doen”, riep de oude baas. En dan kunnen jullie er op rekenen dat ik een flinke graai zal doen in dat potje van mij. Als jullie met een goed plan komen en er een brok zelfwerkzaamheid tegen aangooien, kun je op een mooie bijdrage mijnerzijds rekenen!Misschien wel 50% van de totale kosten!!”.Toen kreeg Sint Nicolaas het druk, hij had nog veel te doen, maar voor hij ons verliet riep hij nog: “Wel insturen horen dat plannetje van die tribune. Jullie weten wat ik jullie beloofd heb”! En weg was de beste man. Jan en mij achterlatend met een mooie, maar wel flinke opdracht.
U kunt er van uit gaan, dat er tijdens deze maand met al die feestdagen en vrije zondagen her en der in Wackerkringen nog wel eens even flink wordt nagedacht over de woorden van Sint Nicolaas.

P.S.
Als u als lezer nou het woord Sint Nicolaas vervangt door wethouder Van ’t Zand van de gemeente De Wolden, dan wordt dit , misschien wat warrige verhaal ,iets duidelijker.
We komen hier zeker op terug!!!!!!!

Jan Tijink

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.