Informatie avond dinsdag 22 mei om 20.15 uur voor toekomstige JO17 en JO19 teams

De informatie avond om de samenwerking tussen Vitesse ’63 en SJO WIJC toe te lichten wordt gehouden op 22 mei a.s. om 20:15 uur in de kantine van Wacker. De avond is bedoeld voor de jeugdspelers van WIJC die komend seizoen (2018-2019) spelen in JO17 en JO19 en hun ouders.

We kunnen ons voorstellen dat er over deze voorgenomen samenwerking vragen zijn.  Wij nodigen jou van harte uit deze vragen op deze avond aan ons te stellen.

Frans Zinger
Ferry Johannes
Christel Duit

Kunnen blijven voetballen met plezier….

De wereld verandert in rap tempo, zo ook de voetbalwereld. Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die ons als bestuur ertoe bewegen om breder te kijken en ons te oriënteren op een aantal  mogelijkheden, die ertoe moeten leiden dat onze jeugd ook in de toekomst met plezier kan blijven voetballen.

  • De groei van het aantal jeugdleden is (nu en op termijn) zorgelijk;
  • Vooral een terugloop van leden in de leeftijdscategorie 16 tot 18 jaar;
  • (Soms) grote teams met veel niveauverschil;
  • Tekort aan leiders en trainers en scheidsrechter;
  • Er is in toenemende mate sprake van druk op de vrijwilligers.

Dit alles leidt tot de vraag: Willen we dat er over een aantal jaren nog met genoeg teams en met plezier gevoetbald wordt op onze velden? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?

In deze tijd, waarin iedereen z’n beste beentje voor zet om de vereniging blijvend te laten floreren en waarbij voetbalplezier voor een ieder op zijn of haar niveau voorop staat, zien wij in samenwerking met andere verenigingen  niet alleen een grote toegevoegde waarde maar ook een must.

Na diverse overleggen en gesprekken met de KNVB  willen we (Vitesse’63 en SJO WIJC) voor komend seizoen (2018-2019) een pilot opzetten voor de teams JO17 en JO19. Dit betekent dat de spelers van de teams JO17 en JO19 van Vitesse ‘63 en SJO WIJC in het seizoen 2018-2019 samen zullen gaan voetballen.

Wij zien een groot aantal voordelen  in deze samenwerking en realiseren ons terdege dat er ook een aantal nadelen aan kleven. Bezien vanuit onze doelstelling – met genoeg teams met plezier voetballen op onze voetbalvelden – hebben wij er alle vertrouwen in dat de samenwerking tussen Vitesse ’63 en SJO WIJC zal slagen.

Om de samenwerking van JO17 en JO19 verder toe te lichten, staat er volgende week (22 tot en met 25 mei) een overleg gepland met de spelers en hun ouders van de toekomstige teams van JO17 en JO19. De exacte tijden zullen bekend gemaakt worden aan de teamleden en zullen tevens vermeld worden op de site.

We kunnen ons voorstellen dat er over deze samenwerking vragen zijn.  Wij nodigen jou van harte uit deze via email of persoonlijk aan ons te stellen.

Bestuur VV Wacker Frans Zinger (voorzitter@vvwacker.nl)

Bestuur Vitesse ’63 Jurrian Barelds (voorzitter@vitesse63.nl)

Bestuur VV IJhorst Harry Meijer (voorzitter@vvijhorst.nl)

SJO WIJC Christel Duit (christelduit@gmail.com)

 

Super geslaagde Paasmiddag bij WIJC

Woensdagmiddag 21 maart jl was het weer tijd voor de jaarlijkse traditionele paasmiddag van WIJC op het voetbalterrein in IJhorst. Ondanks dat er een aantal kinderen eigenlijk direct het bos in wilden om de paaseieren te zoeken, hebben we eerst met z’n allen verschillende spelletjes gedaan. Alle jongens en meisjes, met een grote opkomst van meer dan 40 kinderen, werden ingedeeld in 5 groepjes. Per groepje was een begeleider en konden de spelletjes gedaan worden. Passend in het thema werd er ‘eieren g

elopen’, er was een paasrace met diverse hindernissen, er moesten paaseieren gegooid worden en er werd ge-paas-jeu-de-bouled. En als klapper op de vuurpijl kon er gevoetbald worden met de Paashaas!!

Toen alle spelletjes gedaan waren (met uiteraard pauze waarin wat lekkers en ranja was) kon er uiteraard nog naar de verstopte paaseieren gezocht worden! Na afloop kregen de kinderen allemaal nog wat lekkers

mee naar huis. Iedereen bedankt voor de hulp, erg fijn, met name dank voor de Paashaas! 

Bijscholingsbijeenkomsten meiden- en vrouwenvoetbal voorjaar 2018 – uitnodiging

Het is een feit! Meiden en vrouwen blijven langer voetballen als zij een goede trainer en coach hebben. Meiden en vrouwen die met voetballen gestopt zijn geven aan dat de kwaliteit van de trainer en de coach vaak de reden was om te stoppen. Het stoppen met voetballen van grote aantallen meiden en vrouwen heeft grote gevolgen voor de speelsters zelf, het team, de doorstroming, het plezier en de ontwikkeling van medespeelsters, het potentieel aan vrijwilligers (vanuit deze leden en hun ouders) en het voortbestaan van het meiden- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging.

 In aansluiting hierop biedt de KNVB district Noord een serie van drie (bij)scholingsbijeenkomsten aan voor trainers en coaches uit het meiden- en vrouwenvoetbal. Geheel kosteloos.
Inlichtingen bij WIJC jeugdcommissie!

 Aanmelden kan per mail naar noord-verenigingsadvies@knvb.nl

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 14 maart 2018

Paasmiddag WIJC

Paasmiddag!
De activiteitencommissie van WIJC houdt op woensdagmiddag 21 maart as weer een leuke en gezellige middag voor de jeugd van WIJC. Alle jongens en meisjes die spelen in J09/J08/J07 of J06 zijn uitgenodigd om bij deze paasmiddag aanwezig te zijn. Deze activiteit vindt plaats bij de voetbalkantine in IJhorst.

We starten om 15:30 uur waarbij we in groepjes diverse spelletjes gaan spelen. Uiteraard allemaal in het thema ‘Pasen’. Als alle spelletjes gedaan zijn gaan we met zijn allen op en rond het voetbalveld paaseieren zoeken. Tot slot kan er nog gevoetbald worden met een echte paashaas!! Uiteraard hebben we ook aan drinken en wat lekkers gedacht.

Wil je hierbij aanwezig zijn dan kun je mailen naar: acwijc@hotmail.com
Tot volgende week woensdag in IJhorst, we gaan er een gezellige middag van maken!
Groetjes,
De activiteitencommissie

Informatieve avond Sport EHBO

Dinsdag 20 februari werd de sport EHBO cursus  voor alle trainers en leiders van WIJC gegeven .
De certificaten werden na een geslaagde informatieve avond uitgereikt door cursusleider Jacques Smits.