Algemene ledenvergadering vv Wacker, dinsdag 23 maart 2021 om 20:00u

Beste leden, ouders en verzorgers van jeugdleden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van voetbalvereniging Wacker. De vergadering wordt op dinsdag 23 maart om 20:00u gehouden. Helaas kunnen we de ALV niet in de kantine houden. Daarom doen we het nu via Zoom.

Om deel te nemen kunt u gebruik maken van deze link:  Zoom ALV bijeenkomst Wacker

U kunt op 2 manieren deelnemen:

Optie 1: naar online omgeving gaan

  1. Klik op de Zoom link hierboven
  2. Klik op “launch meeting”

Optie 2: Installeren van ZOOM

  1. Download en installeer ZOOM Client for Meetings op je computer/laptop via de volgende link: https://zoom.us/download
  2. Het is niet nodig om een account aan te maken

In de bijlagen vindt u de agenda, het verslag van de ALV van vorig jaar en de verslagen van de diverse commissies.

Graag tot ziens op de online vergadering!

Met vriendelijke groet,

het bestuur van vv Wacker.

KNVB: De routekaart voor het amateurvoetbal

De KNVB heeft woensdag de routekaart voor het amateurvoetbal gepresenteerd.

Nadat het kabinet dinsdag de routekaart met coronamaatregelen heeft gepresenteerd, kan de KNVB dit vandaag opvolgen met de eigen routekaart voor het amateurvoetbal. Hierin speelt de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het coronavirus de hoofdrol. Veel scenario’s zijn hierdoor eerder al gesneuveld, maar het doel van de KNVB blijft om opties open te houden en iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen als dat (weer) kan. Sportiviteit blijft de leidraad.

HERVATTING MOGELIJK

Alleen voor de categorie A* is er nog een optie om de eerder gestarte competities dit seizoen te hervatten als de eerste seizoenshelft nog kan worden uitgespeeld. In dat geval geeft het sportieve aspect de doorslag (eerdere wedstrijden zijn niet voor niets gespeeld) en dan zijn promotie en degradatie nog mogelijk. In de routekaart van het kabinet staat dat volwassenen vanaf het eerstvolgende risiconiveau (‘ernstig’) weer volledig mogen trainen met maximaal een elftal. Hierdoor blijft de optie – ondanks alle onzekerheden – bestaan dat de competities voor de categorie A dit seizoen alsnog afgerond kunnen worden.

We willen het liefst het seizoen met een competitieve eindstrijd afsluiten en de tijd zal leren of dat mogelijk is

De KNVB hanteert voor de senioren veldcompetities in categorie A een uiterste startdatum in het speelweekend van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kan worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. Voor de jeugd uitkomend in de categorie A is de uiterste startdatum van de competities in het speelweekend van 17 en 18 april. Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al zonder beperkingen kunnen trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode van 2-3 weken. Alle jeugdteams (incl. O19) moeten in dat geval vanaf 24 maart zonder beperkingen kunnen trainen.

Voor het zaalvoetbal geldt een uiterste startdatum van 19 april. Ook voor de zaalteams wordt een minimale voorbereidingsperiode gehanteerd waarin zonder beperkingen getraind kan worden van 4-5 weken. Vanaf 22 maart moeten in dat geval de zaaltrainingen kunnen starten.

Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blijken dat er niet afgeschaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, dan worden alle competities in de categorie A definitief niet meer hervat.

NIET ONNODIG UITSLUITEN

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “De routekaart van het kabinet geeft perspectief aan volwassenen om bij een eerstvolgende versoepeling weer zonder beperkingen te kunnen trainen. Ondanks alle onzekerheid, blijven we daarom de optie openhouden voor onze hoogste amateurteams om dit seizoen alsnog af te ronden. We willen niet onnodig opties uitsluiten, zeker als dit de eerdere sportieve prestaties teniet doet en we voor het tweede achtereenvolgende jaar geen promotie/degradatie hebben. We willen het liefst het seizoen met een competitieve eindstrijd afsluiten en de tijd zal leren of dat mogelijk is.”

KNVB REGIO CUP

Wanneer de competities niet meer worden hervat, stromen teams uitkomend in de categorie A door naar de gisteren aangekondigde KNVB Regio Cup. Dit zijn kleinschalige regionale competities die door de KNVB worden georganiseerd en starten vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten. Medio februari start de KNVB met een inventarisatie onder de clubs in de categorie A over mogelijke deelname aan de KNVB Regio Cup.

Alle teams in de categorie B** veld en zaal en pupillen gaan al over naar de KNVB Regio Cup.

De KNVB wil voor de amateurverenigingen kleinschalige regionale competities organiseren voor het vervolg van het huidige seizoen: de KNVB Regio Cup. Dit gebeurt in elk geval voor de teams in de Categorie B** veld en zaal en pupillen.

Hier komt de Categorie A* bij als deze competities ook niet meer op tijd kunnen worden hervat vanwege de coronamaatregelen. De startdatum en duur van de KNVB Regio Cup zijn uiteraard ook afhankelijk van deze beperkingen.

Als het oppakken van de huidige competities geen optie meer is, dan kunnen de teams verder in de KNVB Regio Cup.

INVENTARISATIE MEDIO FEBRUARI

De regionale aanpak zorgt voor minder lange reisafstanden en vergroot de kans op aantrekkelijke lokale derby’s. Vanaf medio februari start de KNVB voor de Categorie A een inventarisatie van welke clubs met welke teams mee zouden willen doen. Teams in de Categorie B doen standaard mee tenzij men zich afmeldt. De nadere invulling van de KNVB Regio Cup, zoals het aantal teams per poule, hangt onder meer af van de tijd die dit seizoen nog beschikbaar zal zijn om wedstrijden te spelen.

Voor de Categorie A liggen er nog scenario’s op tafel waarin het huidige seizoen een vervolg krijgt. De deadlines hiervoor verschillen. De KNVB publiceert woensdag 3 februari een routekaart met alle deadlines en mogelijkheden voor alle competities.

‘MOGELIJKHEDEN BENUTTEN’

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Na al die maanden wil iedereen dolgraag weer voetballen en wij willen hiervoor alle mogelijkheden benutten. Dus als het oppakken van de huidige competities geen optie meer is, dan kunnen de teams verder in de KNVB Regio Cup. We hopen dat eerst de volwassenen ook weer normaal mogen trainen. Veel van deze 600.000 voetballers zitten thuis en bewegen nauwelijks, terwijl sporten in de buitenlucht juist goed is voor de gezondheid en weerstand, zowel lichamelijk als geestelijk. Vervolgens willen we dat iedereen weer lekker wedstrijden kan spelen, want dat hebben we allemaal zo enorm gemist.”

DECEMBERMAAND = VERRASSINGSMAAND!

Dat ontdekte ik deze week, toen bestuurslid Jan Lier mij belde dat de voetbalvereniging Wacker en hun trainer, Theo van ’t Zand, aan het eind van dit wonderbaarlijke seizoen, waarvan we nog maar moeten hopen of het eind gehaald wordt, met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan!

 En dat Wacker een vooruitstrevend bestuur en technische commissie heeft blijkt wel uit het feit, dat men ook al de nieuwe trainer kan presenteren. Het is niemand minder dan de bij velen in Wacker kringen bekende Gert Jan Hoekstra uit Hoogeveen. De man die reeds eerder van 2012 tot 2015 onze blauwwitten onder zijn hoede had en met succes want hij belandde er zelfs mee in de tweede klasse!

 Daarna werd hij trainer van voetbalvereniging Ruinerwold, doch moest helaas, door ernstige privéomstandigheden, deze functie, na korte tijd, opgeven. Gert Jan heeft in de achter ons liggende jaren nog wat werkzaamheden verricht bij de jeugdafdeling van de voetbalvereniging v.v. De Weide in Hoogeveen, doch inmiddels heeft de “trainerskriebel” hem weer te pakken en wil hij dolgraag terugkeren als hoofdtrainer.

 De keus was voor hem niet moeilijk, toen onze club Wacker aan de bel trok!! Dus met ingang van het seizoen 2021/2022 zal hij, de sympathieke Gert Jan Hoekstra, weer als hoofdtrainer fungeren bij onze blauwwitten. Welkom Gert Jan!!!

 Jan Tijink

Van het bestuur

Normaal zouden we terugblikken op het afgelopen eerste deel van het voetbalseizoen. Maar helaas hebben we maar kort kunnen genieten van de competitie. Dat vinden we vanzelfsprekend erg jammer. We volgen natuurlijk de richtlijnen van de overheid en de KNVB en dat betekent dat er de komende tijd nog geen wedstrijden zullen zijn. Ook zullen alle activiteiten die we normaliter rond oud- en nieuw inplannen niet doorgaan. Dus geen zaalcompetitie voor de jeugd, RIJS toernooi, oliebollentoernooi, carbidschieten en nieuwjaarsreceptie. De trainingen zoals die nu zijn opgezet voor de jeugd gaan wel door.

Naast de impact van corona willen we nog wel een aantal zaken onder jullie aandacht brengen.

Zoals jullie weten stopt Frans Zinger als voorzitter. We hebben inmiddels diverse mensen benaderd om zijn rol over te nemen, maar helaas is dat nog niet gelukt. We doen daarom ook een nadrukkelijk beroep op jullie om deze vacature op te vullen. Momenteel zijn we een schip zonder kapitein en we willen graag een voorzitter voordat het normale (voetbal)leven weer begint. Meld je daarom aan of draag een geschikte kandidaat voor (mag ook iemand van buiten Wacker zijn). Het is een overzichtelijke rol bij een goed draaiende club, ook qua tijdsbesteding!

De Algemene ledenvergadering is uitgesteld. Voorlopig is deze gepland op 23 maart, waarbij we ervan uitgaan dat we deze zoals altijd in de kantine kunnen houden. Als blijkt dat dit dan nog niet is toegestaan zullen we de ALV digitaal organiseren via Zoom.

We willen jullie bij deze al wel melden dat de financiële resultaten onder controle zijn. Natuurlijk missen we onze grootste inkomstenbron, namelijk die van de kantine. Maar door de subsidie die we krijgen van de overheid weten we de schade redelijk te beperken.

Met Theo van ‘t Zand is afgesproken dat we aan het einde van het seizoen ’20-’21 uit elkaar gaan. De Technische Commissie voert gesprekken met verschillende kandidaten ter vervanging.

Ook willen we van deze gelegenheid gebruik maken om jullie op te roepen vrijwilliger te worden.  Willen jullie (tijdelijk) een handje helpen bij één van de activiteiten, bijvoorbeeld onderhoud van het kunstgras, training/begeleiding van jeugd of in de kantine, meld je dan aan.

We wensen iedereen fijne Kerstdagen toe en alvast een goede jaarwisseling. Blijf gezond en we hopen dat we elkaar in 2021 weer langs de lijn of in de kantine kunnen spreken!

Frans Zinger
Jan Lier
Sjoukje van der Wal
André Prent
Klaas de Graaf