Informatieve avond Sport EHBO

Dinsdag 20 februari werd de sport EHBO cursus  voor alle trainers en leiders van WIJC gegeven .
De certificaten werden na een geslaagde informatieve avond uitgereikt door cursusleider Jacques Smits.

 

Tussentijds verslag van het bestuur

Nu de 2e helft van de competitie weer begint wilden we vanuit het bestuur een update geven van het afgelopen najaar. Wat is er gebeurd en waar zijn we zoal mee bezig?

Allereerst het nieuws rondom onze trainer Ruud van Westerhoven. Zoals al eerder is aangegeven zal Ruud aan het einde van dit seizoen vertrekken. Theo van ’t Zand zal Ruud gaan opvolgen in het nieuwe seizoen. Zoals we tijdens de laatste wedstrijden kunnen zien, is de wil er om het seizoen waardig af te sluiten. De aansluiting bij de (sub)top is er en we kijken vol spanning uit naar de resterende partijen.

Vanuit de technische commissie heeft Peter Huigen samen met vv IJhorst een inventarisatie uitgezet voor het samenstellen van een zaterdag team. Recent is de uitkomst hiervan besproken. We hebben gezamenlijk besloten om hier (vooralsnog) niet mee verder te gaan. Belangrijkste reden is dat we ons 1e elftal kwalitatief het sterkst willen houden. We moesten dus een keuze maken en willen niet op 2 paarden wedden. Wel wordt er verder onderzocht welke motieven er zijn om te kiezen voor de zaterdag en blijft dit onderwerp zeker op de agenda staan.

Voor het jeugdvoetbal is onze samenwerkingsovereenkomst met vv IJhorst vernieuwd. Hierover zijn afspraken gemaakt en vastgelegd. Deze zijn in september door beide partijen ondertekend.

Christel Duit is actief bezig geweest om de organisatie van WIJC te “bemannen”. Momenteel zijn de teamcoördinatoren bekend en draait dit goed.
Ook het jeugdvoetbal werkt inmiddels met de wedstrijdzaken app. Hierdoor kunnen de jeugdleiders zelf direct de wedstrijden verwerken via de telefoon.

Vanuit financieel oogpunt kunnen we melden dat we conform budget draaien. Wel lopen de inkomsten enigszins achter doordat er in de 1e helft van het seizoen weinig thuiswedstrijden van Wacker 1 zijn gespeeld. We gaan er vanuit dat dit in het voorjaar weer goed komt.

Er is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een communicatie- en PR plan binnen vv Wacker en WIJC. Hiervoor hebben Benny Spin, Willem Stadman, Ronald Brouwer, Michel Kleene en Frans Zinger een eerste overleg gehad. Doelstelling is om voor de start van het nieuwe seizoen dit gereed te hebben.

We willen nogmaals een dringende oproep doen aan nieuwe vrijwilligers. Er is behoefte aan vrijwilligers voor de kantine, een wedstrijdsecretaris voor WIJC en voor de ledenadministratie. We willen de taken zo overzichtelijk mogelijk houden. Vele handen maken immers licht werk. Maar dat betekent wel dat we mensen nodig hebben om dit zo te kunnen organiseren.

Vanuit de scheidsrechterscommissie zal er in samenwerking met WIJC een opleiding voor pupillen scheidsrechters komen en zal er tevens een spelregel avond georganiseerd worden.
Tevens is er de oproep vanuit deze commissie om nieuwe scheidsrechters te krijgen. Mocht je hierin ambitie hebben meldt je dan aan.

Tenslotte willen we melden dat we actief bezig zijn met het project voor kunstgras. Geen overbodige luxe na veel slecht weer en heel veel afgelastingen de laatste maanden. Vanuit het bestuur is Steef van Baalen gevraagd hier een leidende rol in te nemen. Inmiddels zijn er een aantal vergaderingen geweest en is er tevens overleg geweest de gemeente als ook met vv Ruinen en vv Ruinerwold. Deze beide verenigingen hebben ook interesse in kunstgras. Door samen op te trekken willen we sterk staan. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Frans Zinger, Jan Lier, Sjoukje van der Wal, Christel Duit, Peter Huigen, André Prent en Klaas de Graaf

Op welk veld speelt wie?

In verband met de weersomstandigheden en toestanden van de velden is het niet altijd mogelijk om op de velden te spelen
die bij de KNVB bekend zijn en ingedeeld worden.
Kijk derhalve, in ieder geval bij het sportveld in De Wijk, altijd op het indelingsbord wat hangt bij de kleedkamers. Hierop staat de juiste
indeling van de kleedkamers en de velden vermeld.
Dit geldt zowel voor de zaterdag bij de jeugd als zondag bij de senioren.

Kleine aanpassingen website

De layout van deze website, vvwacker.nl, is iets veranderd om te trachten deze site ook op een smartphone beter leesbaar te krijgen.
Het is nu (nog) geen app uitvoering maar aanpassingen in de vorm van.
De bedoeling is om te kunnen zoeken voor zowel Wacker als WIJC aankondigingen en te kunnen switchen op 1 site.
Graag reacties op deze veranderingen en suggesties voor ideen.
Mail: redactie@vvwacker.nl of w-stadman@home.nl

 

Toekomst sport in de gemeente

Geacht bestuur en leden,

Op 21  maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Politieke partijen zijn druk bezig met  hun campagne. Als directeur-bestuurder van SportDrenthe ben ik blij met het regeerakkoord, waarin meet geld wordt uitgetrokken voor sport en bewegen. Maar hoe zit dit lokaal?

We nodigen u, bestuur en leden van de sportvereniging graag uit mee te praten over de toekomst van sport in uw gemeente door te reageren op onze stellingen, welke u terug kunt vinden op www.kiessport.nu. Op deze site leest u alvast de reacties van de politieke partijen.

Lees meer informatie hierover in het document in de bijlage sportdebat De Wolden

Met vriendelijke groet,

Hans de Lang

Directeur-bestuurder

Pupillenvoetbal stapt over naar wedstrijdzaken-app

Alle Onder 7 t/m Onder 11 teams stappen op 1 februari 2018 over op het invoeren van uitslagen via de Wedstrijdzaken-app. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om uitslagen in te voeren via Sportlink Club.

Deze aanpassing is een logisch gevolg van de invoering van het mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF) aan de start van dit seizoen. Nu veel teams de voordelen ervaren van het ‘mobiel’ verwerken van uitslagen wordt dit mobiele gemak ook uitgebreid naar de lagere leeftijdscategorieën. Bovendien wordt hiermee ingespeeld op de vraag van veel clubs om alle wedstrijdadministratie te verwerken in één systeem.

Oefenwedstrijd Wacker 2

Wacker 2 speelt zondag as. een oefenwedstrijd tegen IJhorst 3.
De aanvangstijd is 11:00 uur en wordt gespeeld op het sportveld in De Wijk.
Bij afgelasting wordt de wedstrijd gespeeld op kunstgras in Hoogeveen.

KV Roreko grijpt de macht in de 4e Wieker Sportquiz

Zaterdag 20 januari was de goedgevulde kantine van de VV Wacker in De Wijk decor voor opnieuw een succesvolle editie van de Wieker Sportquiz. Een zeer gevarieerde samenstelling van clubs, verenigingen, vriendengroepen en andere verzamelingen van mensen die zich met elkaar op een hoog kennisniveau wilden meten! Met aan het roer de onnavolgbare, maar ook knotsgekke spelleider Martin Wolf.

Organisator De Wiek op Wiel’n had vijf spelronden samengesteld, met wisselende moeilijkheids-graad. Al snel bleek, dat de matadoren van de laatste jaren elkaar alweer gevonden hadden. De winnaars van vorig jaar, Bikentertrainer, in hevig gevecht met KV Roreko, maar ook met Wacker 1, De Tietrekkers, Golden Oldies en de verrassend sterk presterende Wijker Kunst en Rederijkerskamer De Bloem.

Martin Wolf kwam helemaal in zijn element en alleen hij bleek in staat om – zeker na de broodnodige pauze – de dampende menigte te mennen. Uiteindelijk werd, na berekening via de computer en de check met handmatige telling, dat KV Roreko nipt had gewonnen van het team van Bikentertrainer! Voorzitter Henk Kreeft van De Wiek op Wiel’n reikte iets na 23.00 uur de beker aan de winnaars uit en kondigde aan, dat een volgende editie van de Quiz meer een “Pubquiz”-karakter zal gaan krijgen met ook algemene- en zelfs culturele vragen.

Daarna werd in de Wacker kantine gestart met het onvermijdelijke napraten en bleef het daardoor nog lang prettig onrustig. Het bestuur van De Wiek op Wiel’n is de voetbalvereniging zeer erkentelijk voor het ter beschikking stellen van haar kantine en haar vrijwilligers. De ster van de avond was naar mening van het bestuur toch Quizmaster Martin Wolf. Met zijn energie en zijn gevat commentaar blijft het organiseren, deelnemen en toehoren van een quiz een absoluut feest! Tot een volgende keer allemaal! (Bron: weblog-dewolden BS)