Van Supporters, voor Supporters!

Het seizoen 2018-2019 is weer ten einde, dus ook voor de Supporters Verenging breekt de vakantie aan!

Wederom was het weer een druk seizoen en we zijn dan ook bijzonder content met de hulp van Jan en Sjerp bij de kaartavonden en Caroline en Jeanet, die helpen met de verkoop van de programma boekjes bij de thuiswedstrijden van Wacker 1
Helaas heeft het eerste het seizoen niet kunnen afsluiten met een bekroning met promotie.

Het jeugdige Wacker 2 heeft op een keurige en sportieve wijze gevoetbald en ook Wacker 3 en Wacker 4 hebben zich van hun goede kant laten zien!

Natuurlijk zijn de borden aan de invalswegen van ons mooie dorpje De Wiek wel eens opgevallen. Harry Waninge verzocht elke keer weer dat ze worden geplaatst, zodat ieder kan zien wie de tegenstander is van ons vlaggeschip!

Jan Tijink zorgt op zijn eigenwijze voor het voorwoord in het programma boekje.

Dus al met al, we zijn blij met al de vrijwilligers! Hulde!!

De Supporters Vereniging is er natuurlijk voor elk team van de v.v. Wacker. Een aantal jaren geleden is een mooie overkapping gebouwd, waar heel veel gebruik van gemaakt wordt. Het is toch geweldig om na afloop van de wedstrijd te genieten met je team onder de overkapping of in de mooie kantine.
De inrichting van de kantine wordt aangepast en ook hierbij draagt de Supporters Vereniging haar steentje bij!

Het gonst al een paar weken in de Wijk en omstreken, wie de Voetbalpoule heeft gewonnen….
Bij de start van het nieuwe seizoen zal het bestuur de einduitslag bekend maken en voor de winnaar volgt dan natuurlijk de eeuwige roem!

De Supporters Vereniging bruist van ideeën en hoopt in de toekomst onze v.v. Wacker op allerlei gebied te steunen.
Dat kunnen wij niet alleen en daarom is natuurlijk ook de steun nodig van iedereen!
Met andere woorden, wordt vervolgd……

Het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter                  : Hans van Luin
Secretaris                 : Anja Dekker
Penningmeester     : Frank Johnsen
Algemeen lid                       : Willem Brinkman
Algemeen lid                       : Stefan Bork

Tenslotte wensen wij iedereen een zonnige, prettige en gezonde vakantie toe en hopen jullie weer te begroeten in het nieuwe seizoen tijdens de wedstrijden of andere activitieiten!

Met vriendelijke, sportieve groet,
De Supporters Vereniging

VV WACKER is blij met kunstgras voorstel College

VV Wacker heeft onlangs van het College van B&W van de Gemeente De Wolden vernomen dat zij een voorstel zal doen aan de gemeenteraad om een additioneel budget van € 150.000 vrij te maken om de realisatie van kunstgras bij de voetbalverenigingen vv Wacker, vv Ruinerwold en vv Ruinen mogelijk te maken. Deze extra investering maakt het, samen met de reeds gereserveerde middelen en samen met de bijdrage die de verenigingen al hebben toegezegd, mogelijk om in 2020 een kunstgrasveld aan te leggen op de 3 sportparken. Op 27 juni komt het voorstel van het College aan bod in de raadsvergadering van de Gemeente De Wolden. VV Wacker wacht dit met spanning af en hoopt op een positief besluit in de raad!

Nog voetbal op de vv Wacker velden

Pinkstermaandag 10 juni  wordt op de sportvelden van vv Wacker het promotie/degradatieduel Zuidwolde 2 – Steenwijkerwold 2 gespeeld.
Het gaat om een plaats in de reserve 1e  klasse.
Zuidwolde speelt voor handhaving en Steenwijkerwold voor promotie.
Aanvang van de wedstrijd op 2e pinksterdag is 11:00 uur

 

Van het bestuur

Het seizoen 2018-2019 zit er al weer bijna op en het is een mooi moment om weer terug te kijken op een prima voetbalseizoen. Natuurlijk kijken we met trots naar de prestaties van Wacker 1. Na een goed begin zijn we uiteindelijk op een verdienstelijke 4e plek geëindigd. Dit betekent dat er in ieder geval nog leuke wedstrijden komen om een plek in de 3e klasse te veroveren. We hopen op succes in de nacompetitie. We willen natuurlijk Theo van ‘t Zand en alle spelers bedanken. De teamspirit, het plezier en de wedstrijdmentaliteit zijn dik in orde.

Bij de jeugdspelers is de samenwerking met Vitesse’63 een succes te noemen. Vanaf dag één is de afstemming keurig geregeld en lijkt het alsof we al jaren met elkaar voetballen. Dit biedt zeker perspectief en we zijn druk bezig om te kijken of ook de jongere jeugd kan samengaan.

Op het gebied van kunstgras lijkt het rustig, maar op de achtergrond wordt hier hard aan gewerkt. Met Steef van Baalen als kartrekker zijn we met Ruinen en Ruinerwold nog actief in overleg met de gemeente. Inmiddels ligt er een plan klaar, waarvan alle partijen vooraf aangegeven hebben dat het akkoord is. Het college van De Wolden is inmiddels groen licht gegeven, maar de raad heeft het laatste woord! Zodra hier meer over bekend is, zullen we dat direct communiceren. En wie weet   hebben we volgend jaar beschikking over een eigen kunstgrasveld.

Ook zijn er initiatieven om onze kantine te vernieuwen. Er ligt een plan klaar wat binnenkort aan het bestuur wordt gepresenteerd.

Komende zaterdag is er dan nog het WIJC toernooi en willen we het seizoen afsluiten met een familiedag. Dit belooft weer een gezellig evenement te worden. Iedereen is uitgenodigd, dus kom zeker kijken en eet een hapje mee.

Iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan Wacker en WIJC enorm bedankt hiervoor.

We wensen iedereen vast een mooie zomer en hopen jullie weer gezond op het veld te zien na de vakantie.

Frans Zinger
Jan Lier
Sjoukje van der Wal
Christel Duit
Peter Huigen
André Prent
Klaas de Graaf

Afsluiting accommodatie

Voor Wacker en WIJC zijn de velden, de kleedkamers en de kantine gesloten
van 10 juni tot en met 16 augustus 2019.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de nacompetitie.

Trainers en leiders die stoppen na dit seizoen gelieve de sleutels in te leveren bij:
Andre Prent
Vijverweg 7
De Wijk

Lidmaatschap nieuwe seizoen.

Het voetbalseizoen 2018-2019 loopt al weer naar het eind. De competities zijn bijna afgelopen. We wensen alle Wacker en WIJC teams nog veel succes bij de laatste wedstrijden. Tenslotte volgt er voor de WIJC-jeugd op 1 juni aanstaande nog het grote afsluitende toernooi. Die dag eindigen we met een gezellig feest voor alle leden en vrijwilligers. Het nieuwe verenigingsjaar 2019-2020 staat daarbij al weer voor de deur en loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt voor een geheel verenigingsjaar aangegaan. vvWacker is wettelijk verplicht haar leden er op te wijzen dat, als zij hun lidmaatschap willen beëindigen, dit een maand voor begin van het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren. In het geval dus voor 1 juni 2019. vvWacker is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Afdracht van bondscontributie gaat over een heel jaar. De peildatum is daarbij 1 juli van het nieuwe seizoen. Het lidmaatschap is een jaarverplichting die elk lid aangaat met de vereniging. Opzeggen per direct tijdens het verenigingsjaar is daarom niet mogelijk. Die jaarverplichting is er mede omdat voor het volgend jaar een begroting moet worden gemaakt en moet kunnen worden ingeschat wat de inkomsten zullen zijn. Ook moet de vereniging voor het nieuwe seizoen een inschatting kunnen maken hoeveel teams er voor de competitie moeten worden opgegeven. Als het lidmaatschap niet wordt opgezegd, wordt deze dus stilzwijgend en met  instemming van beide partijen met een geheel jaar verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen moet schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie. Een afmeldingsformulier is van de Wacker-site onder Organisatie/Ledenadministratie te downloaden. Leden die hun lidmaatschap tijdig beëindigen krijgen daarvan een bevestiging.

Het bestuur.

Stotijn Notariaat steekt scheidsrechters Wacker/WIJC in het nieuw!

Onafhankelijk, onpartijdig en tussen de partijen in: dat is wat de scheidsrechters van Wacker-WIJC elke week op de velden in De Wijk en IJhorst in praktijk brengen. Notaris Johan Stotijn herkent dit vanuit zijn dagelijkse praktijk, als notaris zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid ook kernwaarden. Daarom heeft Notariaat Stotijn besloten om de scheidsrechters te voorzien van een nieuw zomertenue. Gelijktijdig zijn de nieuwe scheidsrechters, die najaar 2018 de cursus met succes hebben afgesloten, voorzien van een nieuw winter- én zomertenue. Hiermee kan het gehele scheidsrechterscorps van Wacker-WIJC weer representatief het veld op komen. De nieuwe tenues werden onlangs uitgereikt en zaterdag 11 mei heeft Klaas de Graaf, secretaris van vv Wacker hiervoor een welgemeend bedankje aan Johan Stotijn uitgereikt. Scheidsrechters John Vos, Marc Steenbergen en Marinus Veld waren hierbij aanwezig, natuurlijk gekleed in het nieuwe tenue!