Voorlopige teamindeling seizoen 2020-2021  

Hierbij treffen jullie de voorlopige teamindeling voor volgend seizoen aan. Daar er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden is het een voorlopige selectie.

Deze indeling is gemaakt met behulp van de huidige begeleiders van de teams. Uitgangspunt voor deze indeling is geweest, dat er 2 prestatieteams (Wacker 1 en 2)  en 2 recreatieteams (Wacker 3 en 4) gevormd dienden te worden.

Wel zijn we nog op zoek naar een trainer/coach (tegen vergoeding) voor de 2e selectie. Ook kunnen we in de begeleiding van de diverse teams nog mensen gebruiken en natuurlijke nieuwe spelers dus weet je iemand meldt het ons.

 Een sportieve groet

 Technische commissie v.v. Wacker

voorlopige 1e selectie voorlopige 2e selectie (prestatie)
1.  Daan Dekker (keeper) 1.  Thijs van Luin (keeper)
2.  Koen van Luin 2.  Niels Kloeze
3.  Rob van Luin 3.  Remon Westerbeek
4.  Mart Spijkerman 4.  Mike Hooijer
5.  Winfried Tromop (twijfel) 5.  Remon Roze
6.  Maurice Bouderij 6.  Ruben Roescher
7.  Koen Dekker 7.  Mart Westerbeek
8.  Kevin Klomp 8.  Joran van Wijmeren
9.  Edwin Dekker 9.  Yannai Santing
10.Lenn Spin 10.Sun Xuji
11.Joost van der Weide 11.Rens Linde
12.Stefan Pouwels 12.Rowan Benjamins
13.Dennis Westerbeek 13.Martijn Pekel
14.Mark Kramer 14.Danny Bruggink
15.Kris Broekstra Op zondagen aangevuld met 3 spelers
16.Tom Oudman van Wacker 3 (Jan Pieter, Jurian, Rene v Z
17.Kyrohn Donker Frank, Derk Jan, Roland, Joeri, Jan of
18.Coen Snoeienbos (stage vanuit O19) Lars) volgens vast schema en afvallers 1e
19.Luca Benschop (stage vanuit O19) selectie.
20.Bart van der Laan (stage vanuit O19)
voorlopig Wacker 3 (recreatief) voorlopig Wacker 4 (recreatief)
1.  Dennis Erkemeij (keeper) 1.  Marcel Kouwen (keeper)
2.  Theo Koster 2.  Jurgen de Boer (keeper)
3.  Oscar Datema 3.  Boris Holterman
4.  Joeri Huigen 4.  Vincent Pruntel
5.  Erwin Stadman 5.  Rienk Jan van Dam
6.  Rene van Zutphent 6.  Leon Jonkers
7.  Frank Johnsen 7.  Tim Jonkers
8.  Derk Jan Teunis 8.  Jurre Dekker
9.  Remco Stadman 9.  Gerwin Jansen
10.Jurian Lier 10.Dennis Pekel
11.Lars de Boer 11.Jasper Pekel
12.Rene Jansen 12.Bram de Boer
13.Jeroen Koeling 13.Henk Benjamins
14.Steef van Baalen 14.Jeroen Bult
15.Jan Pieter Boverhof 15.Camiel Teunissen
16.Arend Klomp 16.Gijs Hoogeveen
17.Anne Ploeg 17.Bram Imberg
18.Marcel Roescher 18.Maarten Kuik
19.Hans Vos 19.Jorrick Teunissen
20.Jerry Roos 20.Maarten Cath
21.Niels van der Sluis 21.Janko de Wolde
22.Roland Steenbergen 22.Thomas Bruins
23.Tom de Zwaan 23.Jarno van Lunzen
24.Berry van Ritbergen 24.Hilbert van de Wetering
25.Roland van de Wetering
26.Jeffrey Katoele

Kunstgrasveld is op een haar na gereed!

Vrijdag 15 mei berichtte de aannemer ons dat het nieuwe kunstgrasveld op een haar na gereed is, en vanaf deze week ingezet kan worden voor (jeugd)trainingen. Het bestuur heeft direct een eerste inspectie uitgevoerd (zie foto) en geconstateerd dat het veld er picobello bij ligt. De aannemer gebruikt deze week en volgende week om de laatste open eindjes af te hechten, maar dan beschikken we voor 1 juni over een nieuw en prachtig veld. We hopen dat jullie er allemaal net zo trots op zijn als het bestuur, en dat we er samen netjes mee omgaan en zuinig mee zijn.

 

Vanzelfsprekend zullen we aan het begin van het nieuwe seizoen op een gepaste wijze stilstaan bij deze upgrade van onze accommodatie. Voor nu wil het bestuur in ieder geval zijn dank uitspreken aan de gemeente voor de prima samenwerking en regie, de uitvoerders die dit gerealiseerd hebben en niet in de laatste plaats aan onze terreinbeheerders die gedurende de hele voorbereiding en realisatie toezicht hebben gehouden en hulp hebben geboden. Dank allen!

 

Lidmaatschap voor het volgend seizoen.

Het voetbalseizoen 2019-2020 is in maart abrupt tot een eind gekomen. Net toen we het voorjaar indoken, strooide Covid-19 zand tussen de raderen en liep alles vast. Een bizar eind. Alle activiteiten werden afgeblazen. We weten nog niet precies wanneer alles weer wordt vrijgegeven. Gelukkig heeft de jongste jeugd bij WIJC de training voorzichtig weer kunnen oppakken. Voor de overige spelers horen we later meer, maar zorg dat je in conditie blijft.  Zoals de verwachting momenteel is kunnen we, in het dan al weer nieuwe seizoen en misschien nog wel met beperkingen, in september weer fris van start. Ondertussen is dan ook het kunstgrasveld gereed gekomen. Dit veld zullen we op een nog later te bepalen tijdstip in gebruik nemen.

Nu even iets over het lidmaatschap voor het komende seizoen.

Het lopende verenigingsjaar eindigt op 30 juni 2020. Het nieuwe verenigingsjaar begint op 1 juli 2020 en loopt dan weer tot en met 30 juni 2021. VvWacker is wettelijk verplicht haar leden er op te wijzen dat, als zij hun lidmaatschap willen beëindigen, dit een maand voor begin van het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren. In dit geval dus voor 1 juni 2020. Vandaar dit bericht.

Het lidmaatschap is een jaarverplichting die elk lid aangaat met de vereniging. Opzeggen per direct tijdens het verenigingsjaar is daarom, uitzonderingen daargelaten, niet mogelijk. Die jaarverplichting is er mede omdat voor het volgend jaar een begroting moet worden gemaakt en moet kunnen worden ingeschat wat de inkomsten zullen zijn. Ook moet de vereniging voor het nieuwe seizoen een inschatting kunnen maken hoeveel teams er voor de competitie moeten worden opgegeven. Als het lidmaatschap niet wordt opgezegd, wordt deze dus stilzwijgend en met  instemming van beide partijen met een geheel jaar verlengd.

Degene die het lidmaatschap op wil zeggen, moet dat schriftelijk doen bij de ledenadministratie. Een afmeldingsformulier is van de vvWacker-site onder Organisatie/Ledenadministratie te vinden en te downloaden. Ook zij die het volgend jaar, met overschrijving van de KNVB, bij een andere vereniging gaan spelen moeten zich voor 1 juni schriftelijk bij de ledenadministratie afmelden. Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen en zich op voormelde manier tijdig opzeggen krijgen daarvan schriftelijk een bevestiging.

Het bestuur.

Nieuwe technische commissie Wacker

Het voetbal is momenteel afgelast, maar ondertussen zitten we niet stil. Recent is de technische commissie van Wacker gewijzigd van samenstelling. We stellen ons graag even voor:

*   Ruben Kleijer (bestuurlijk)
*   Machiel Morsink (aanspreekpunt voor spelers)
*   Willem Dekker (wedstrijdzaken en afvaardiging wedstrijden)

*   Marcel Roescher (algemeen)

*   Marcel Prent (algemeen)

*   Alfred van der Weide (algemeen)

In deze nieuwe samenstelling van de technische commissie hebben we een aantal speerpunten voor de komende periode geformuleerd. Eén daarvan is het bijdragen aan het behoud van onze jeugdspelers voor de club. Er is bij de jeugd heel veel talent en we willen graag dat die een soepele overgang krijgen van de jeugd- naar de seniorenelftallen. Daarnaast willen we dat het tweede elftal weer een prestatie-elftal wordt, zoals we dat in het verleden bij de vereniging ook hebben gehad. Tot slot gaan we ervoor om vroegtijdig de nieuwe teamindelingen aan iedereen te communiceren en dat we in het nieuwe seizoen weer als vanouds kunnen voetballen met elkaar. We doen dit als commissie in het belang van de vereniging, maar kunnen dit vanzelfsprekend niet alleen. We pakken onze taken dan ook samen en in goed onderling overleg op met de leden, trainers en leiders. Bij vragen, suggesties of opmerkingen neem gerust contact op met één van onze leden. We hopen iedereen snel weer persoonlijk te ontmoeten bij de club.

Verlichting kustgras

De lampen op het kunstgrasveld worden vervangen door ledverlichting.
Ook moeten 2 masten een paar meter verplaatst worden.

Beste voetballers, leden en vrijwilligers van vv Wacker,

We maken met z’n allen een bijzondere tijd door waarbij er in korte tijd veel veranderd is. Veel ligt stil zo ook alle activiteiten binnen onze vereniging. Het is daarom al een tijdje rustig op de voetbalvelden, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. De afgelopen weken wordt er hard gewerkt aan ons nieuwe kunstgrasveld. Jammer dat je niet af en toe een kijkje kunt nemen echter met enige regelmaat kunnen jullie foto’s bekijken op onze site. Zo blijf je toch op de hoogte van deze mooie verandering. De werkzaamheden liggen op schema en we kunnen nu al zeggen: dat ziet er mooi uit, echt een aanwinst voor onze club. En nu hopen we natuurlijk dat we na de zomer gewoon weer mogen voetballen. Want, wat duurt deze crisis toch al lang. De weken voelen als maanden.

Vanuit het bestuur volgen we wekelijks de laatste besluiten van het kabinet en de KNVB. Waar nodig zetten we dit gelijk om in acties en maatregelen. Zo proberen we bijvoorbeeld de financiële schade op te vangen middels een aanvraag bij de RVO.

Jammer genoeg zal er deze competitie niet meer uitgespeeld worden. Ook het WIJC toernooi is afgelast. En als belangrijkste: ons 90-jarig jubileum kan niet worden gevierd. Omdat het nog te onzeker is hoe lang de corona maatregelen duren, kunnen we wel aangeven dat dit feest volgend jaar alsnog groots wordt gevierd!

We hopen natuurlijk op jullie begrip voor alle maatregelen die we hebben moeten treffen.

Helaas hebben we afgelopen week afscheid moeten nemen van ons oud bestuurslid Jan Jansen. Een lange tijd betrokken en actief lid geweest in diverse functies. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe de komende tijd.

We wensen iedereen een mooie zonnige lente toe en natuurlijk een goede gezondheid. Zijn er ontwikkelingen dan houden we jullie uiteraard op de hoogte. We zien en spreken elkaar hopelijk snel weer bij onze club!

Met vriendelijke groet,

het bestuur