Column: DE VERZORGER > CM 2

Spierpijn? Wat is spierpijn eigenlijk? 

Spierpijn is pijn in je spieren en wordt ook wel myalgie genoemd. Je spieren zijn verantwoordelijk voor de bewegelijkheid van je skelet. Je kunt verschillende bewegingen maken doordat je spieren afwisselend samentrekken of ontspannen.

Er zijn twee vormen van spierpijn, namelijk vroege en verlate spierpijnen. Vroege spierpijn is een brandend gevoel in je spieren dat ontstaat tijdens of vlak na inspanning. Deze spierpijn wordt veroorzaakt door opstapeling van melkzuur in je spieren, die de zenuwuiteinden prikkelen waardoor pijn ontstaat. Melkzuur is een afvalstof die ontstaat bij het maken van energie uit glucose (suiker). Deze afvalstof wordt afgebroken in je lever. Als er meer melkzuur wordt geproduceerd dan je lever af kan breken, hoopt het melkzuur zich op in je spieren en krijg je last van verzuring. Je spieren voelen dan verkrampt aan.

Een andere vorm van spierpijn is verlate spierpijn. Deze spierpijn krijg je pas 24 tot 48 uur nadat je hebt gesport. Verlate spierpijn wordt veroorzaakt door hele kleine scheurtjes in je spiervezels, waardoor je spieren pijn doen en minder belastbaar zijn. Deze spierscheurtjes zijn zo klein dat ze niet slecht voor je zijn. De scheurtjes zorgen er juist voor dat je sterker wordt. Je lichaam gaat de scheurtjes herstellen en er ontstaat een supercompensatie. Dat wil zeggen dat je lichaam zich herstelt boven het oorspronkelijke niveau en zich voorbereidt op de volgende zware belasting door extra spiervezels aan te maken.

Oorzaak van spierpijn

Vroege spierpijn wordt dus veroorzaakt door ophoping van melkzuur in je spieren. Verlate spierpijn wordt veroorzaakt door minuscule spierscheurtjes in je spiervezels. Deze spierscheurtjes kunnen ontstaan door overbelasting. Ook kan het zijn dat je spierpijn krijgt door een slechte warming-up. Verder kun je spierpijn krijgen als je van een warme naar koude omgeving gaat. verzorgerer2

Spierpijn kan ook een symptoom zijn van andere ziektes. Dan wordt de spierpijnen vaak veroorzaakt door het vrijkomen van stoffen door spierbeschadigingen. Ook kun je ook spierpijn krijgen als gevolg van een ontsteking, bijvoorbeeld bij longontsteking. Daarnaast kun je ook last van pijn in je spieren hebben, als je griep of een andere virale infectie hebt.

Symptomen van spierpijn

Als je spierpijn hebt, heb je meestal last van een zeurende pijn in de aangedane spier. Je spier kan stijf zijn. Als je op de spier drukt, neemt de pijn toe. Welke spieren pijn doen is afhankelijk van welke spieren je getraind of overbelast hebt, maar spierpijn in de armen, benen of buik komt vaak voor. Ook je rugspieren kunnen overbelast raken, waardoor je (lage) rugpijn krijgt. Daarnaast kan spierpijn in je nek tot nekpijn leiden.

Voorkomen van spierpijn

Spierpijn is te voorkomen. Door een goede warming-up te doen, bereid je je spieren voor op de inspanning die gaat komen. Je bloed gaat sneller stromen en je spieren worden warmer. Daardoor is de kans op spierscheurtjes kleiner. Ook is het belangrijk om na de inspanning een cooling-down te doen. Door de inspanning geleidelijk af te bouwen, past je lichaam zich beter aan aan de overgang van inspanning naar rust.

Verder is het belangrijk dat je je spieren na inspanning laat herstellen. De spierscheurtjes die zijn ontstaan moeten worden hersteld. Als je niet genoeg rust houdt na de inspanning, kan er ook geen supercompensatie optreden.

Jacques Smits, Verzorger VV Wacker 06-37558473
naamloos

 

 

DearBodyWorks Sporttherapie

 

Nieuwe column: de verzorger door Jacques Smits

DE VERZORGER / CM 1:16

Sinds een aantal jaren heb ik mijn vroegere interesse in anatomie en fysiologie in praktijk gebracht door mij te specialiseren in sportverzorging, sportmassage en sporttherapie.
Als verzorger ben ik verbonden aan VV Wacker wat in praktijk betekent dat alle leden op het gebied van voetbalsport gerelateerde adviezen en behandelingen een beroep op mij kunnen doen.
Verder ben ik als verzorger en assistent van de hoofdtrainer verbonden aan onze 1e selectie.

Voor sportmassage en andere buiten de club om (sportgerelateerde) benodigde behandelingen kunt u natuurlijk ook contact met mij opnemen. Behandelingen vinden dan plaats in mijn eigen praktijk.

Met enige regelmaat zal ik als sportverzorger van VV Wacker jullie via deze column inzicht geven in de diverse aspecten op het gebied van sportverzorging. Natuurlijk komen daarbij de praktijkverhalen, de anatomie en fysiologie in relatie tot het sporten, het herstellen maar vooral ook het voorkomen van blessures aan bod.
In deze eerste column wil ik jullie met name inzicht geven in het voorkomen van blessures oftewel:

BLESSUREPREVENTIE
Voorlichting speelt een zeer belangrijke rol bij blessurepreventie. Veel sporters zijn onwetend over de oorzaken en provocerende factoren van sportletsels.
Een recent onderzoek komt tot een schatting van 2,7 miljoen sportblessures in Nederland per jaar.
Maar wat zijn nou de belangrijkste oorzaken die de (recreatieve) sporter het meest parten spelen bij het ontstaan van blessures? Het primaire antwoord is eigenlijk: belasting versus belastbaarheid.

Door de belasting groter te maken dan de belastbaarheid wordt doorgaans de belastbaarheid van het lichaam op den duur vergroot en zie je aanpassingen in het gehele lichaam.de-verzorger
Belasting en herstel vormen daarbij een functionele eenheid. Indien deze functionele eenheid wordt verbroken doordat b.v. de belasting te groot wordt of het lichaam heeft niet de mogelijkheid zich voldoende te herstellen van zijn inspanningen, dan krijgen we te maken met langzaam insluipende veranderingen ten gevolge van overbelasting.
Overtraining of surmenage (overbelasting) kunnen het gevolg zijn.
Volgens de fysiologische wetmatigheden bij de trainingsleer hebben we dan te maken met overload, Dit moet niet uit het oog verloren worden. Bij een training waarbij deze elementen de goede aandacht krijgen, wordt het lichaam langzaam beter.

Vrij vertaald is het dus niet handig om je onvoorbereid en na langere inactiviteit te onderwerpen aan een pittige training of ineens 5 km te gaan hardlopen. Bouw het op! Overload breekt meer af dan het opbouwt. De verhouding tussen belasting en belastbaarheid moet je dus in evenwicht houden en door de belastbaarheid geleidelijk te verhogen neemt de vatbaarheid voor blessures af. Het is bovendien een feit dat door vermoeidheid de coördinatie van bewegingen afneemt en het risico op blessures wordt vergroot. Fit en uitgerust zijn voordat men gaat sporten is dus van groot belang.

Blessures zoals spierscheuringen ontstaan vrijwel nooit in gezonde en conditioneel goede spieren. Door te hoge belasting kunnen wel langzaam ongewenste functionele veranderingen ontstaan. Let daarom altijd op spierverhardingen, hoge spierspanning in rust, en stijve en pijnlijke spieren. Samen met ochtendstijfheid en startpijn zijn dit de eerste symptomen die kunnen leiden tot een (chronische) blessure. Dit zijn overigens andere symptomen dan reguliere vormen van spierpijn welke meer algemeen van aart is. Genoemde symptomen van blessures zitten vaak op specifieke plekken. Volgende keer ga ik wat verder in op reguliere spierpijn
Neem bij twijfel altijd even contact op voor advies om verdere problemen te voorkomen.

Jacques Smits, Verzorger VV Wacker
DearBodyWorks Sporttherapie 06-37558473
naamloos
(terug te vinden: menubalk-rubrieken-columnist Jacques Smits-de verzorger)